Reageer op: Oplaadmogelijkheden elektrische auto’s binnen VVE

#35924
Bob
Deelnemer

  Enig VvE-lid wenst op zijn eigen parkeerplaats een eigen laadpunt te realiseren.
  Dit lid vraagt om (en krijgt) een vergaderbesluit.
  De vergadering besluit negatief op het verzoek. Vergadering stelt tevens op redelijke/korte termijn geen collectief systeem in het vooruitzicht.
  Betreffende lid legt het besluit voor aan de rechter en vraagt om vernietiging van het besluit en vervangende machtiging om het laadpunt alsnog te mogen realiseren, waarbij het lid aangeeft aan alle gestelde/vigerende voorwaarden uit MR2017, alsook alle voorwaarden uit de middels AMvB nog te realiseren notificatieregeling, te willen/zullen voldoen.
  Wat mij betreft maakt dit lid een (zeer) goede kans dat het laadpunt er toch zal komen.

  Naar mijn overtuiging wat naïef te denken dat de rechter niet met dit lid zal meegaan, en dat de VvE het betreffende lid (en volgende leden) überhaupt kan tegenhouden een laadpunt te realiseren, notificatieregeling of niet.