Reageer op: Algemene kosten erg hoog

#40303
RonaldL
Deelnemer

    Je hebt recht op inzage.
    Kijk in de Akte van Splitsing en/of de bijbehorende Modelreglement.

    Bijvoorbeeld in MR 1992, artikel 41 lid 6:
    Het bestuur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen welke die eigenaar mocht verlangen en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden; het houdt de eigenaars op de hoogte van het adres en het telefoonnummer van het bestuur.