Reageer op: Goede of slechte besluitvorming?

#5655
Helene
Bijdrager

Hmmm, dit komt mij bekend voor!
Stel: Van deze 6 aanwezige leden hebben 2 leden zich goed voorbereidt op de vergadering en geven schriftelijk vóór de vergadering en tijdens de vergadering aan dat het voorstel in strijd is met de reglementen. Dus een nietig besluit!
De grooteigenaar stemt mee met de meerderheid want de belangen van de grooteigenaar worden niet geschaad en het voorstel wordt aangenomen.
Een nietig besluit wordt  geacht niet te zijn genomen en men hoeft zich hier dus niet aan te houden!  De beheerder geeft aan dat het een vernietigbaar besluit is en dat als men het hier niet mee eens is binnen 4 weken naar de kantonrechter kan gaan.
Als het besluit niet rechtsgeldig is genomen, levert dat inderdaad frustraties op bij de betrokken leden. Daarbij maakt het niet uit of het merendeel van de leden de vergadering niet bezoekt.
Het zou zomaar kunnen zijn dat deze leden om die reden de vergadering niet meer bezoeken, omdat de grooteigenaar alleen maar kijkt of zijn belangen niet worden geschaad en daarbij de reglementen naast zich neerlegt.
En wordt de VvE bijdrage gebruikt voor zaken die niets met het onderhoud van het gebouw te maken hebben. Want de meerderheid heeft besloten!