Reageer op: Overgeslagen met schilderen

#5930
Rob
Deelnemer

    Ik denk ook dat je inderdaad het beste het schilderwerk van je balkonhek als agendapunt in de vergadering ter sprake kan brengen en daarmee een besluit van de vergadering afdwingen. Wanneer de vergadering besluit het schilderwerk niet uit te voeren vrees ik dat er niet veel anders op zit dan via de rechter verzoeken dat besluit te vernietigen en een vervangende machtiging daarvoor te vragen.
    “… Bestuur van de V.v.E wil geen informatie hierover verstrekken.”
    Als je toch bezig bent om agendapunten aan te leveren, denk dan ook aan het ontslaan van het bestuur 😉 😉
    Bestuurders van VvE’s die bovenstaande handelswijze hanteren horen geen bestuurder te zijn, is mijn persoonlijke mening.