Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#891
Rob
Deelnemer

  @Bob Ondank dat de dwarsliggers altijd onder de rails liggen zijn het juist de dwarsliggers die het spoor recht houden 😉
  Het is altijd een moeilijke discussie als het gaat om “belangen” of “voordeel” hebben en helaas is dat ook hterug te vinden in de jurisprudentie.
  Het is helaas maar net welke zaken de rechter meeneemt in zijn beslissing.
  In een aantal zaken m.b.t. tot nieuwjaarsrecepties e.d. is bijvoorbeeld niet het de doelstelling van een VvE meegenomen.
  Wellicht zou de uitkomst dan anders zijn.
  Daarnaast heeft art. 3j een bijzondere aanvulling namelijk “in het belang van de eigenaren als zodanig
  Het gaat bij dergelijke belangen dus kennelijk om de hoedanigheid van het “eigenaar” zijn.
  Zo is het ook mogelijk dat iets soms een belang is dat meerdere individuele eigenaren gemeen hebben maar nog geen gemeenschappelijk belang is.
  Het zou overigens erg fijn zijn als alle zaken die VvE eigenaren voor een kantonrechter hebben gebracht openbaar en inzichtelijk zouden zijn.
  Ik denk dat er een hoop meer duidelijkheid komt over bepaalde zaken.
  Ik wil ook graag even inhaken op de kwestie met het hek.
  Dit soort “simpele” kwesties vindt ik juist erg boeiend, zeker om dat ik daar een (misschien wel aparte) gedachtegang over heb en het wellicht een moeilijkere kwestie is dan het lijkt.
  Op dit moment is het vaste hek een gezamenlijke zaak, waarvoor de kosten dus voor rekening van de VvE zijn.
  Nu vragen 2 eigenaren, als ik het goed heb om er een afsluitbaar hek van te maken.
  Wanneer de ALV daar toestemming voor geeft zeggen zij dat de kosten dan voor de betreffende 2 eigenaren zijn.
  En dat vindt ik persoonlijk dan weer een vreemde gang van zaken.
  Zolang men het hek blijft beschouwen als onderdeel van de gezamenlijke zaken moeten de kosten daarvoor naar mijn mening voor kosten van de VvE blijven.
  Wil men als VvE deze kosten niet dragen, moeten ze simpelweg geen toestemming geven.
  Als men in een vergadering besluit om een andere kostenverdeling te maken als in de splitsingsakte staat weergegeven wordt er terecht geroepen dat het een nietig besluit is.
  Waarom zou dat in andere kwesties dan ineens anders zijn??
  Ik begrijp dat nooit zo.
  Maar oké, stel dat de betreffende 2 eigenaren akkoord zijn, het hek en ook de kosten voor het onderhoud betalen, en na korte tijd ineens gaan verhuizen.
  Volgens mij heeft een nieuwe eigenaar alleen te maken met hetgeen in de splitsingsakte vermeld staat en hij mag er vanuit gaan dat de kosten voor het hek voor de VvE zijn.
  Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig naar hetgeen de rechtsbijstandsverzekering hierover had te melden 😉