- Nederlandvve.nl

Reageer op: Bestuur wil donatie uit kas aan derden doen

#9336
DikOz
Bijdrager

@ Rob Of iets wel of niet onder het doel (of een taak is) van een VvE valt, af te leiden uit de kostenparagraaf lijkt mij discutabel als die kosten paragraaf voer voor juristen is. Rijssenbeek geeft 4 zaken aan (Pag 40) waaronder Nieuwjaarsreceptie, bloemen en BBQ. 2 aan 2 concluderen rechters dat die kosten wel/niet terechte kosten zijn.
Ik zou de beschrijving van doel of taak van een VvE eerder als uitgangspunt gebruiken. Als een ALV een besluit neemt binnen het doel, dan vinden later wel een weg voor de kosten.
Rijssenbeek heeft een aanbeveling over het VvE-doel en zet het doel van uit BW5 weer voorop. Kort gezegd doel is ‘gemeenschappelijke belangen’ almede ‘beheer etc’ . En een AED vind ik dan prima te verdedigen als een ALV dat besluit.
Ter informatie voorstel Rijssenbeek: 3. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars alsmede het beheer van het gebouw en de grond, met inbegrip van het beheer van de eventueel aan haar in eigendom toebehorende appartementsrechten en/of andere registergoederen.