Reageer op: Pas op voor "deskundigen" !

#966
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

  Beste Bob,
  Dank voor je feedback op de genoemde informatiepagina. Het klopt dat de daar gegeven definitie van ‘staken der stemmen’ onjuist is. Dat zal worden aangepast. Overigens staat het je vrij zoiets via het contactformulier of via de feedbackknop rechtstreeks aan de redactie van Nederlandvve.nl te melden: graag zelfs!
  Wat je met het andere ‘missertje’ bedoelt is mij niet geheel duidelijk. Mogelijk bedoel je daar het volgende mee (ik ben zo vrij je te citeren):

  En Carla, even verklappen. De advocaat zal denken “wat een herkenbare casus, komt me bekend voor, maar dan met een andere installatie”. Deze casus heb ik vorig jaar nl. voorgelegd aan NederlandVvE, maar verder dan een ontvangstbevestiging van mijn vraag is het nooit gekomen.

  dan geldt dat (zoals destijds ook boven het vragenformulier vermeldt) dat vragen alleen in behandeling worden genomen als ze zich lenen voor beantwoording in enkele zinnen. Het strekt voor een gratis vraagbaak te ver om mailberichten van enkele pagina’s (soms v.v. diverse bijlagen) tot in detail te beantwoorden. Bovendien kwamen destijds tussen de 300 en 600 vragen per maand binnen. Om die reden stond er nog een ander voorbehoud boven het vragenformulier, namelijk dat het de redactie vrij staat om vragen om haar moverende redenen niet in behandeling te nemen. Waarom uw vraag niet in behandeling is genomen, is mij niet bekend, maar het zou daarmee te maken kunnen hebben. Waarom er sprake zou zijn van een ‘misser’ is mij verder niet duidelijk.
  Tot slot meen ik dat het wat ver strekt om – als er een fout op een website staat, wat evident berust op een vergissing (staken is inderdaad geheel wat anders dan onthouden) – een forumtopic te openen waarbij met de tekst ‘pas op voor “deskundigen”!!’ wordt gewaarschuwd voor de betreffende site.
  Met vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl