Bestuur hanteert onjuiste kostenverdeling

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
 • Auteur
  Berichten
 • #12832
  Anoniem
  Deelnemer

   In onze VvE zijn niet alleen breukdelen van belang, maar  heeft men ook het begrip “wooneenheden” geïntroduceerd (twee samengevoegde appartementsrechten bijv) in de splitsingsakte (gebaseerd op MR 2006). Ik ben relatief nieuw hier en heb met in de cijfers verdiept. Nu blijkt dat de kostentoerekening niet op die manier gebeurt. Men vindt het een “gedoe” .

   Ik lees elders dat dit kan worden aangevochten op deze wijze:

   “Ga naar de rechter en vorder een verklaring voor recht” via het betekenen van een dagvaarding aan de VvE. Als eigenaar moet je hiervoor de hulp inschakelen van een advocaat”

   Maar..zo vraag ik, is het niet eenvoudiger om het besluit “begroting 2021” straks als onjuist (want niet volgens Splitsingsakte) door de rechter te laten vernietigen? (zonder advocaat)

   Ik las ook dat – als het niet significant is en het al jaren onontdekt is, de rechter “mwah” zal zeggen. Maar het bestuur is op de hoogte gesteld en wat de impact is kan ik niet gokken.

   Wat is de beste aanpak?

   #12833
   monaster
   Deelnemer

    Op de begroting staan veel meer posten en niet alleen de bijdragen. Om nu een hele begroting te laten vernietigen lijkt me een beetje teveel van het goede. Is de uitkomst van de juiste berekening significant ten opzichte van de gehanteerde berekening?
    de rechter oordeelt naar redelijkheid en billijkheid.

    #12834
    Rob
    Deelnemer

     Ik zie ook niet zoveel nut in het vernietigen van de begroting.
     Die zegt eigenlijk alleen iets over het totaal aan verwachte kosten in een bepaald jaar.
     Wat dat betreft zou je m.i. beter het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening kunnen laten vernietigen op grond van die onjuiste verdeelsleutel.
     Heb je al eens zelf berekend wat de verschillen zouden zijn?
      

     #12835
     Bob
     Deelnemer

      Dezerzijds oneens met beide voorgaande antwoorden.
      TS geeft aan dat de kostenverdeling niet conform de AvS geschiedt. Met dat simpele feit is sprake van nietigheid, en niet van reden tot vernietiging.
      Het heeft dan ook geen enkele zin om vernietiging van begroting en/of jaarrekening te verzoeken. 😉
      De vergadering stelt de begroting vast. Aan de hand van de vastgestelde/goedgekeurde begroting zijn met breukdelen en kostenverdeling uit de AvS de voorschotbijdragen te bepalen. De begroting kan volledig correct zijn en worden goedgekeurd. Het (separate) besluit om de voorschotbijdragen afwijkend van de AvS te berekenen en vast te stellen is zonder meer nietig (en niemand hoeft zich aan dat besluit te houden). Mocht men de school aanhangen die beweert dat de vast te stellen voorschotbijdragen onlosmakelijk onderdeel zijn van de begroting dan geldt dat met het (van AvS) afwijkend berekenen van de voorschotbijdragen maakt dat de hele begroting nietig is (vergelijk met jaarrekening hieronder).
      Voor de jaarrekening geldt dezelfde redenatie. De definitieve bijdragen worden vastgesteld aan de hand van de goedgekeurde jaarrekening. Wil men het vaststellen van de definitieve bijdragen als een apart besluit zien dan is dat besluit vanzelfsprekend en op zich nietig (niemand hoeft zich eraan te houden). Wanneer men (conform uitspraak Rechtbank Amsterdam van 30 januari 2013 (niet gepubliceerd)) de in strijd met AvS berekende definitieve bijdragen onderdeel zijn van de jaarrekening geldt dat daarmee de hele jaarrekening nietig is.
      Concluderend: als hiervoor voorgesteld vernietiging verzoeken van begroting en/of jaarrekening zijn geen oplossingen.
      De (afwijkend van AvS) vastgestelde bijdragen (voorschot en definitief) zijn nietig.
      Is dat in het voordeel van TS dan kan die stilzitten en achteroverzakken.
      Is er sprake van nadeel van TS dan kan die volstaan met daarvan melding maken bij bestuur en/of in de vergadering, en daar tevens de juiste berekening van zijn bijdrage presenteren. Die bijdrage kan hij maandelijks overmaken en hij hoeft zich niet aan de nietig vastgestelde bedragen te houden.
      Initiatief ligt dan bij (het falende) bestuur (de vergadering). Laat hen de gang naar de rechter maar maken.

      #12836
      Bob
      Deelnemer

       Nabrander:
       Waar beide voorgangers informeren naar (significante) verschillen tussen de nietige en correcte bijdragen (welke dan ook) ben ik van mening dat significant een onnauwkeurige en zeker niet gedefinieerde grootheid is. Aan hen beide de vraag waar naar hun idee de grens wordt overschreden?!
       Een besluit is correct of is nietig, een afwijking van de AvS geeft nietigheid, ongeacht de magnitude van de afwijking. Denken beide heren dat rechters een niet-significante afwijking (wat is dat en hoe groot is die?) accepteren, en goedkeuring hechten aan nietige zaken/berekeningen. Ben dezerzijds heel benieuwd naar dergelijke uitspraken! Ik houd me aanbevolen. 😉

       #12837
       monaster
       Deelnemer

        Hé Bob noemt me heer. Ik ben op z’n ladder gestegen.
        C’est le ton qui fait la musique. 😎😎👍👍

        #12842
        Bob
        Deelnemer

         Ik ben op z’n ladder gestegen.

         assumption is the mother of all major fuck ups. 😉

         #12843
         Bob
         Deelnemer

          Misschien is het een goed idee om te reageren op inhoud en niet op de persoon??

          #12844
          Rob
          Deelnemer

           Aan hen beide de vraag waar naar hun idee de grens wordt overschreden?!

           Bij € 0,01

           #12845
           Carla
           Deelnemer

            Bob, ik meen een uitspraak ergens gezien te hebben dat de rechter bij kleine verschillen (ik vermoed tientjes) de sop de kool niet waard vindt. Geen idee welke zaak dat was.. Ik snap dat “nietig” betekent dat het er gewoon niet is… Maar dat geeft veel gedoe. Denk dat ze eerder een deurwaarder sturen dan naar de rechter gaan.  Ook zij zullen het probleem zoveel mogelijk bij mij leggen natuurlijk.
            Het is wel een idee om alleen het voorschot bedrag aan de rechter voor te leggen, maar als die laconiek is zal hij zeggen: wacht maar even af. Eind van het jaar is de definitieve afrekening, kan nog goed komen… Als advocaat van de VvE zou ik dat zeker inbrengen en dan is zaak verloren of (nog) niet ontvankelijk.
            Rob, denk dat ik inderdaad beter kan wachten op de jaarrekening (e/o definitieve afrekening) over 2020.
            Monater en “all”. We zijn een restant van een Serviceflat. Er was een VvE en een “Dienstenclub”. Die heeft men samengevoegd en de VvE de kosten laten pakken van de diensten. Geen VvE taak, maar wel iets dat een VvE kan besluiten. In het nieuwe Splitsingsreglement staat dat de VvE diensten kan aanbieden, maar formeel zijn die verplichtingen nooit  overgenomen, ook niet te zien in de Splitsingsakte of notulen van VvE. Zelfs inflatie correcties voor pensioenen van vertrokken personeel van de “Diensten” staat nu vrolijk op de VvE begroting.. De diensten zijn niet scherp beschreven en niet voor iedereen zinvol. Kan dus beter. Kosten verdeling van de diensten werkt ook anders. Die gaat (formeel volgens Reglement van Splitsing; nooit berekening gezien) niet via de breukdelen maar via “woningen” (appartementen zijn soms samengevoegd tot een..) Maar door de vermenging vindt men het allemaal lastig. De diensten hadden in laatste jaar een begroting van €300.000 en de VvE van € 400.000. Nu zitten we op € 800.000 voor de cluster. Ik wil dus ook de diensten discussie hiermee aanzwengelen. Het is geen “klein bier”.. Als er €125.000 af kan, dan is dat toch € 1000 per appartement per jaar. De penningmeester werd er moe van en is recent afgetreden..
            Bedankt voor alle reacties. Het scherpt toch weer het beeld! Thx.

            #12849
            Bob
            Deelnemer

             Ik zie hierin slechts onterechte angst voor een deurwaarder. Ook een deurwaarder kan uiteindelijk niets zonder een executoriale titel, en die gaat hij echt niet krijgen op grond van een nietig bepaalde bijdrage.

             #12850
             Bob
             Deelnemer

              Voorts zie ik hierin onbegrip over de rechtszaak en de wijze van werken van de rechterlijke macht.
              Wanneer men een rechter vraagt om uitspraak te doen over het al dan niet nietig zijn van een besluit volgt daarover een heldere uitspraak, en niet een opmerking dat het “allemaal nog wel goed zou kunnen komen”.
              Maar laat je niet weerhouden om te doen wat je zelf op basis van vermoedens denkt te moeten doen. Succes gewenst!

              #12851
              Rob
              Deelnemer

               “…. Maar laat je niet weerhouden om te doen wat je zelf op basis van vermoedens denkt te moeten doen. Succes gewenst!”
               Wat mij betreft een onnodige aanvulling en klinkt als, als je niet doet zoals ik het schrijf zoek je het maar uit.
               Als iemand schrijft dat de kostenverdeling niet conform de akte is, betekent dat niet automatisch dat dat ook de werkelijke situatie is.
               Zeker in het geval van een (oud) serviceflat legt het misschien net even anders.
               Persoonlijk denk ik dat het verstandig is om eerst helder te krijgen wat nu precies in de akte vermeld staat, welke kosten en welke verdeling er toegepast moet worden en aan welke diensten er al dan niet nog verplicht bijgedragen moet worden.
               Is er ook een beheerder in het spel?
               En zo ja, wat zegt die erover?
                

               #12852
               Bob
               Deelnemer

                Wat mij betreft een onnodige aanvulling en klinkt als, als je niet doet zoals ik het schrijf zoek je het maar uit.

                En dat is nou wat mij betreft weer een absoluut onnodige aanvulling.
                Doe me een lol en bespaar me jouw interpretatie van wat ik naar jouw idee zou bedoelen. Je zit er weer naast.

                #12853
                Rob
                Deelnemer

                 Ik geef nergens aan wat jij wel of niet zou bedoelen, maar enkel …. het klinkt als
                 Als dat niet de bedoeling is moet je misschien duidelijker aangeven wat je wel wilt zeggen.
                 Dus nee, ik bespaar je mijn interpretaties niet.
                 Of met je eigen woorden…. wen er maar aan.
                  

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.