Hercertificering Politie Keurmerk

 • Dit onderwerp bevat 18 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 7, 20164:16 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Auteur
  Berichten
 • #2946
  Carla
  Deelnemer

   Aan de eigenaars van de appartementen is 10 jaar geleden, bij aankoop, een Politiekeurmerk verstrekt. Deze nu is verlopen.

   Na inspectie van een Veiligheid Adviescentrum Centrum is gebleken dat de voorwaarden zijn aangescherpt.

   Is het aanvragen en de daarmee gepaard gaande kosten een kwestie van en voor de VvE of voor de eigenaar zelf ?

   Er wordt binnen het bestuur over gesteggeld. 😉 ( M.R. 1992 )

   Wellicht zijn er meer VvE’s  die hier al mee te maken hebben gehad of nog krijgen. Vandaar het hier ook aan de orde te stellen.

   Met vriendelijke groet,

   Carla.

   #2948
   Bob
   Deelnemer

    Hi Carla,
    Ook wij hadden een PKVW (meegeleverd bij nieuwbouw).
    Ook bij ons is het PKVW inmiddels verlopen.
    Een PKVW geeft een grotere veiligheidsbeleving, maar geeft feitelijk geen enkele garantie. De eisen worden inderdaad en met enige regelmaat aangescherpt, vanwege nieuwe zienswijzen en voortschrijdend inzicht.
    Wat mij betreft is het hebben van een PKVW geen vereiste, maar eerder een lieverkoekje. Ik zou een PKVW zelf niet zomaar, zonder vergaderbesluit, op kosten van de VvE “onderhouden”. Een nieuw certificaat kost geld, en daarenboven worden mogelijk nieuwe zaken geëist voordat je een certificaat krijgt. Ook dat kost weer geld, en daar is n.m.m. een vergaderbesluit voor nodig. Immers, er zal regelmatig geen sprake zijn van onderhoud en/of noodzakelijke vernieuwing/vervanging (denk bijvoorbeeld aan cilinders in sloten, of vergrendelbare sluitingen e.d.).
    Mijn advies zou daarom zijn om de kwestie aan de vergadering voor te leggen. In onze VvE is er geen enkele belangstelling voor het vernieuwen van het certificaat PKVW.
    Voor de volledigheid: De vergadering kan zeker besluiten tot het vernieuwen van het certificaat, het PKVW kan immers gelden als “in het belang van de leden”.
    Tot slot merk ik nog even op dat “men” zich moet realiseren dat een aantal leden mogelijk korting krijgt op de inboedelverzekering vanwege het bezit van een PKVW.
    Vriendelijke groet, Bob

    #2950
    Roel
    Sleutelbeheerder

     Hoi Bob,
     Dank voor je reactie. Het idee en de eventuele belangstelling van hercertificering is getoetst op de jongste ledenvergadering. Het gebeurd n.l. met regelmaat dat het bestuur zich inspant om alles netjes voor en/of over het voetlicht te brengen, zodra er een prijskaartje aanhangt de goegemeente afhaakt. Vandaar dat toetsen 😉
     Ik ben het met je eens het gaat niet om onderhoud waarna jaarlijks kosten begroot dienen te worden. Het gaat dus om een ‘lieverkoekje’.
     Dat lieverkoekje gaat veel geld kosten. ( ongeveer € 11.000 ) En daar waar ik verwachtte dat de leden hier niet voor te porren waren, kwamen de kaarten, na een interruptie van een lid, anders te liggen.
     Een meerderheid, zo liet zich dit aftekenen, ging toch duidelijk voor de veiligheid. Ik ben het roerend met je eens dat het een schijnveiligheid is. Mede omdat het certificaat geldend is voor de woningen en niet voor het gebouw.
     Dat bracht ook enige verwarring met zich mee. Echter zou ook het gebouw gecertificeerd moeten worden dan loopt het helemaal in de papieren. ( dan kan je het bedrag minstens verdubbelen ) Waarbij ik mij afvraag of je deze kosten, die niet begroot zijn en waar het potje ‘algemene reserve’ onvoldoende gevuld is, kan onttrekken aan de grote pot voor herstel/vervanging enz. zoals gepland in het MJOP.
     Is elk ‘ lieverkoekje ‘ welke aangemerkt kan worden als ‘ in het belang van alle leden ‘, dan geoorloofd ( uiteraard via stemming en gezien de kosten van een twee/derde meerderheid ) dan maar voor te leggen ?
     Ik lees je graag.
     Met vriendelijke groet,
     Carla.
      
      
      

     Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

     #2951
     Bob
     Deelnemer

      Hi Carla,
      Naar aanleiding van jouw post hierboven eerst even een paar extra woorden.
      Het gaat om jouw laatste vraag betreffende het “algemene belang.” Ik heb in dit verband met opzet zo geformuleerd dat de vergadering kan besluiten. Daarmee wil ik absoluut niet gezegd hebben dat het besluit ook bij een rechter overeind zal blijven. We kennen beiden de jurisprudentie betreffende BBQ’s en nieuwjaarsborrels die ook “in het algemeen belang” werden georganiseerd en door de VvE betaald. Voor de meelezers merk ik hier op dat de uitspraken net zo makkelijk een ja als een neen van de rechter lieten zien.
      In jouw post lees ik nu dat het om maatregelen gaat die slechts de woningen raken en niet het complete gebouw. Dat is nieuwe informatie. Daarom ga ik mijn eerste reactie nu dus verfijnen.
      Dat levert in feite direct een vraag op. Zijn de nieuw te nemen maatregelen ook en alleen per appartement uit te voeren, dus los van andere appartementen, en daarmee per lid te implementeren zonder nadelig effect voor de overige appartementen en/of de VvE? Ik vraag dat omdat er mogelijk ook, zoals je al schreef, leden zullen zijn die nadrukkelijk van mening zijn dat zij geen enkele behoefte hebben aan “schijnveiligheid”, en al helemaal niet als ze er dan ook nog voor moeten betalen. Die leden zouden wel eens (heel eenvoudig) in het gelijk kunnen worden gesteld wanneer zij het vergaderbesluit zouden aanvechten. De redelijkheid en billijkheid zouden er (eenvoudig) toe kunnen leiden dat, zeker wanneer de voorzieningen ook per separaat appartement kunnen worden uitgevoerd, een rechter zal beschikken dat de eigenaars, die hun eigen appartement, los van de VvE (maar wel met toestemming van diezelfde VvE) veiliger willen maken dat maar zelf moeten doen en ook op eigen kosten. Vergelijk dit met het “gesprek” dat we eerder hadden over de reikwijdte van artikel 38 leden 7 en 8 elders op dit forum.
      Kort samengevat wordt het dus een (heel) ander verhaal afhankelijk van het feit of de maatregelen/adviezen ook per “los appartement” zijn uit te voeren (en zonder nadelige consequenties voor de VvE en overige leden).
      Op het onttrekken van het vereiste bedrag aan de reserve GO kom ik hieronder nog terug.
      Vriendelijke groet, Bob

      #2952
      Bob
      Deelnemer

       Hi Carla,
       Nu over het financieren van de maatregelen.
       Wanneer de “algemene reserve” onvoldoende is, en het bedrag niet is begroot, resteren er wat mij betreft 2 opties.
       Of het bedrag wordt opgehoest als aangegeven in artikel 38 lid 7, of er valt een besluit conform artikel 32 lid 3.
       Beide opties zijn wat mij betreft reëel.
       Ontrekken uit de reserve GO is niet verboden. Het is echter wel zo dat “men” zich moet realiseren dat men met de onttrekking t.b.v. een niet begrote/geplande zaak in feite “roofbouw” pleegt ten nadele van wel begrote zaken. Merk aan de andere kant op dat de MJOP niet in beton is gegoten, en dat met schuiven in de cycli het bedrag met een beetje goede wil wel is vrij te maken. Ik geef hier als voorbeeld aan dat de ambitie wat neerwaarts kan worden bijgesteld en dat bijvoorbeeld het schilderwerk, naast eventueel wat ander gepland GO, wel een jaartje naar achteren zou kunnen.
       Het blijft wat mij betreft een kwestie van smaak. 😉
       Vriendelijke groet, Bob

       #2965
       Roel
       Sleutelbeheerder

        Hoi Bob,
        Wederom dank voor je reactie. Leuk onderwerp, nietwaar!
        Je gebruikt de term ‘algemeen belang’ en haakt naar eerdere jurisprudentie betreffende BBQ’s en nieuwjaarsborrel. Dat de jurisprudentie niet eensluidend is, is mij bekend. Echter daar speelde tevens in mee dat het om zeer geringe bedragen ging. Dit nu is in het onderhavige geval niet zo.
        Ik zou die term ook niet snel gebruiken vanwege de mogelijke verwarring die zou kunnen ontstaan. Het is redelijk subjectief. Wanneer je deze term mee zou laten wegen bij beslissingen dan kan het gebeuren dat de lobby van enkele leden van doorslaggevende aard zouden kunnen worden, hetzij in een eerste, hetzij in een tweede vergadering.
        Zelf zie ik liever het handhaven van de bestaande regelgeving en ga ik met je mee om artikel 38 lid 5 e.v. toe te passen in genoemde kwestie. Het zijn uiteindelijk uitgaven die buiten het onderhoud vallen. ( zo zwart/wit is het ) 😉
        De voorzieningen kunnen i.d. per separaat appartement worden uitgevoerd. Ik deel je visie dat wanneer een eigenaar die haar/zijn eigen appartement veiliger willen maken zij daar zelf aktie op dienen te nemen.
        Een van de nieuwe voorwaarden is b.v. dat de bewoner moet kunnen zien wie of er voor de deur staat. Dit nu is niet overal mogelijk vanwege het feit dat het glas in de voordeur is afgeplakt met decoratiefolie. Oplossing: een kijkgaatje maken in die folie of een lens-spionnetje aanbrengen. ( optie een is voor velen ongewenst i.v.m. privacy ) Je zou dan wel een vergaderbesluit kunnen nemen om iedereen toestemming te verlenen om dat lens-spionnetje aan te mogen brengen ( indien gewenst ) in de voordeur.
        Je noemt naast art. 38 lid 7 als optie, welke voortvloeit uit lid 5. Eens.
        Je noemt tevens art. 32 lid 3. Hier ben ik het niet mee eens. Deze regel heeft n.l. te maken met de bevoegdheid over de bank en spaarrekeningen. Dit artikel is gelijk aan artikel 10 lid 4 van MR 2006. Mag ik je adviseren hierover nader te lezen in ‘De model-splitsingsreglementen toegelicht van Rijssenbeek ‘ zie blz. 306 en 307 .
        Dat het MJOP een zaak is die flexibel kan worden toegepast, deel ik. Maar dat we het met elkaar dienen te bewaken ook. Er zijn immers  mensen die alleen oog hebben voor wat er in de pot zit en de blik niet verder kunnen richten dan op de dag van vandaag of morgen! 😉
        Met vriendelijke groet,
        Carla.
         
         
         
         

        Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

        #2966
        Bob
        Deelnemer

         Hi Carla,
         Mooi dat we het zo met elkaar eens zijn.
         Bij jouw opmerking over het artikel 32 lid 3 dat ik aanhaalde het volgende.
         Ik heb letterlijk aangegeven; “of er valt een besluit conform artikel 32 lid 3.” Het gaat me daarbij om het feit dat, zoals in dit lid te lezen is, de vergadering een machtiging moet geven voordat er geld mag worden onttrokken aan de reserve GO, ergo de vergadering zal moeten besluiten die machtiging te verlenen. Hier heeft het MR een dubbele zekerheid in willen bouwen. Hier bedoelde ik niet meer, en niet minder dan dat.
         Dat brengt me weer terug op een andere discussie die we over dit door jou benoemde onderwerp voerden in een ander forum. Heeft jouw mede-bestuurslid ex bankdirecteur al enig licht kunnen laten schijnen?
         Hoor graag wat die er van zegt.
         Vriendelijke groet, Bob

         #2968
         Roel
         Sleutelbeheerder

          Hoi Bob,
          Ik begrijp je goede bedoeling m.b.t. art.32 lid 3. Toch ook zou het tot enige verwarring kunnen leiden in deze casus vanwege het feit dat het een ander aspect van de regelgeving betreft. Maar dit verder ter zijde.
          Echt grappig dat je naar een eerder gesprek vraagt. Ik dacht er onmiddellijk aan toen ik het voorgaande stukje schreef.
          Ik kan me voorstellen dat mijn reactie ( nu hier ) niet echt bijdraagt aan de helderheid. Naar ik mij meen te herinneren ben ik inderdaad nog steeds een antwoord schuldig op de site ( overigens ) van VvE Belang.
          In het kort ( sorry voor de meelezers , dit is off-topic ) kan ik je vertellen dat het nog lastig blijkt. Het nieuwe bestuurslid heeft, naar mijn waarneming, nog weinig begrepen van de regelgeving binnen een VvE. Hij gaat te veel uit van het bedrijfsleven. Neemt niet weg dat ik ‘aan het masseren’ ben. 😉

          Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

          #2969
          Bob
          Deelnemer

           Hi Carla,
           Ook refereer ik nog even aan het “algemeen belang”, en in dat licht aan jouw opmerking daarover.
           “Ik zou die term ook niet snel gebruiken vanwege de mogelijke verwarring die zou kunnen ontstaan. Het is redelijk subjectief. Wanneer je deze term mee zou laten wegen bij beslissingen dan kan het gebeuren dat de lobby van enkele leden van doorslaggevende aard zouden kunnen worden, hetzij in een eerste, hetzij in een tweede vergadering.”
           En daarna.
           “Zelf zie ik liever het handhaven van de bestaande regelgeving ……..”
           Mogelijk begrijp ik jou helemaal verkeerd, maar ik meen uit jouw zienswijze op te mogen maken dat jij eigenlijk en op de keper beschouwd van mening bent dat artikel 3 lid 1 j van het MR 1992 eigenlijk niet zou moeten/mogen/kunnen worden gehanteerd? Of zie je nog wel enig bestaansrecht voor genoemd artikelllid, en zo ja welk?
           Vriendelijke groet, Bob

           #2970
           Bob
           Deelnemer

            Hi Carla,
            Je stelt nu :”Ik begrijp je goede bedoeling m.b.t. art.32 lid 3. Toch ook zou het tot enige verwarring kunnen leiden in deze casus vanwege het feit dat het een ander aspect van de regelgeving betreft. Maar dit verder ter zijde.”
            Wat mij betreft is hier helemaal geen verwarring mogelijk. Zoals ik aangaf kan de vergadering zonder meer besluiten om te financieren uit de reserve GO. En als de vergadering volgens de regelen der kunst besluit om het benodigde geld uit de reserve GO te halen is er meteen besloten een machtiging te verstrekken om die onttrekking mogelijk te maken.
            Artikel 32 lid 3 regelt namelijk 2 zaken, te weten wie mag onttrekken, en stelt tevens de voorwaarde van het door de vergadering verstrekken van de machtiging.
            Het is daarmee dus niet zo dat dit artikellid maar 1 zaak regelt zoals jij aangeeft (maar 2), zodat verwarring niet nodig is. 😉
            Vriendelijke groet, Bob

            #2971
            Bob
            Deelnemer

             Quote
             Het nieuwe bestuurslid heeft, naar mijn waarneming, nog weinig begrepen van de regelgeving binnen een VvE. Hij gaat te veel uit van het bedrijfsleven.
             Unquote
             En nu maar hopen dat het nieuwe bestuurslid niet meeleest op dit forum “lol”

             #2972
             Roel
             Sleutelbeheerder

              Hoi Bob,
              Vanzelfsprekend heeft artikel 3 lid j, haar eigen grond. Maar niet in de betekenis van schulden die gemaakt zouden kunnen worden door besluiten die tegen de regelgeving art.38 lid 5 e.v. in gaan.
              In het art. 3 lid j, gaat het over overige schulden en kosten die nader worden toegelicht in het eerder genoemde boek. b.v. schadevergoedingen, de kosten van juridische procedures, de verzekeringspremies enz. zie blz .42 en daarvoor.
              Daar is sprake van een algemeen belang, het veilig willen maken van je eigen appartement niet.
              *** de betrokken bestuurder mag van mij meelezen hoor. Ik zeg hier niets achter zijn rug om.*** 😉
              *** de verwarring, zou kunnen ontstaan door het gebruik van de term ‘ algemeen belang ‘. De wens tot aanschaf van b.v. overal elektrische deurdrangers, zou je ook kunnen vatten binnen die term. Je zou dan ‘overal’ wel tot een besluit kunnen komen gelden te gaan onttrekken aan de pot GO. ( omdat het niet verboden is ! ) Gelukkig hebben we art. 38 lid 5 e.v. 😉
              Met vriendelijke groet,
              Carla.

              Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

              #2974
              Bob
              Deelnemer

               Hi Carla,
               Hier gaan onze meningen uit elkaar lopen. Vanzelfsprekend respecteer ik jouw mening, echter …….
               Er is op geen enkele manier sprake van strijd met de regelgeving in artikel 38 lid 5. Dat lid 5 ziet namelijk louter en alleen maar op het voorschrijven van een gekwalificeerde meerderheid (wanneer de uitgaven een bepaald en vastgesteld bedrag overschrijden), en geeft verder geen enkel verbod tot (bepaalde) uitgaven.
               Voor wat je stelt in de 2e alinea van jouw post ga ik eveneens niet met je mee. Ten eerste is de opsomming in het boek absoluut niet limitatief, en daarenboven eindigt de laatste zin ook nog een met de woorden “en alle overige in het belang van de gezamenlijke eigenaars gemaakte kosten”. Daarmee wordt nog eens door de heer Rijssenbeek bevestigd/benadrukt dat er, naast de zaken die hij daarvoor al opsomt, ook nog zaken zijn die (kunnen) vallen onder enig algemeen belang. Als het zo simpel was geweest dat er een limitatieve opsomming van zaken mogelijk was geweest dan had men dat wel gedaan, en geen open einde in het MR1992 ingebouwd, en daarin ook nog eens volhard bij het volgende MR2006.
               Vriendelijke groet, Bob

               #2975
               Bob
               Deelnemer

                Nog even ter verduidelijking.
                Quote met mijn aantekeningen vetgedrukt daarin verwerkt.
                In het art. 3 lid j, gaat het over overige schulden en kosten die nader worden toegelicht in het eerder genoemde boek. b.v. schadevergoedingen lid 3.d., de kosten van juridische procedures lid 3.e., de verzekeringspremies lid 3.f. enz. zie blz .42 en daarvoor.
                Ook g. h. en i. worden nog genoemd en dan volgt het slot van de zin, verwijzend naar lid 3.j.
                Vriendelijke groet, Bob

                #2976
                Roel
                Sleutelbeheerder

                 Oké Bob. Dank voor je reactie. We zullen het niet eens worden. Hoeft ook niet.
                 Waar jij blijft ‘ hangen’ aan  de woorden ‘ in het algemeen belang’. Nu verwijs je naar art 38 lid 5 als louter en alleen……enz, maar vergeet dan niet, m.n. voor het onderhavige onderwerp, om dát te blijven zien als een uitgave die buiten het onderhoud valt. Dus kan er een besluit genomen worden ( twee/derde meerderheid ) met in acht neming van lid 7.
                 Dan is er vanzelfsprekend geen sprake meer van algemeen belang. Want wie het van belang acht……betaald.
                 Met vriendelijke groet,
                 Carla.

                 Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.