ONGELDIGE MACHTIGINGEN

 • Dit onderwerp bevat 82 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juli 21, 20157:55 am door .
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 83)
 • Auteur
  Berichten
 • #1197
  Bob
  Deelnemer

   En Rob vdZ, ik zou voorzichtig zijn met het noemen van namen van beheerders en/of bestuurders. Je zou zomaar een aanklacht tegen je kunnen horen over smaad en/of laster als je niets kunt bewijzen en feitelijk met lege handen staat.
   Pas op je woorden, zeker hier en op internet, iedereen kan meelezen.
   MVG,
   Bob

   #1199
   Carla
   Deelnemer

    Hoi Bob,
    Je hebt gelijk, nieuwe dag, nieuwe kansen. ( lol )
    Ik beperk me maar even tot het machtigen in het verhaal van R.v.d.Z.
    Jij en Rob zijn al, tot in de puntjes verzorgd, ingegaan op zijn vragen.
    Verder denk ik die twee handtekeningen een éénzijdige belichting hebben gehad.
    En dat kwam voornamelijk door het woord ‘eis’.
    Die eis is nergens in wetgeving te vinden. Maar vind haar juridische kracht in het feit dat het is aangegeven op het formulier.
    Er zijn voldoende voorbeelden waarin naast, uiteraard alle personalia,( mijn reactie naar jou, gisteravond was een natuurlijk een grapje. lag aan het tijdstip, sorry. ) er maar één handtekening geplaatst hoeft te worden.( die van de verstrekker )
    Maar ook voorbeelden, de belastingdienst b.v. en bij de dienst uitvoerend onderwijs, waar zowel de handtekening van de verstrekker als de ontvanger geplaatst moet worden.
    Zo kan dat dus ook bij een VvE geregeld worden.
    Van R.v.d.Z. begreep ik dat zij werken met het twee handtekeningen systeem.
    Wij trouwens ook! 😉
    Ben met jou, overigens ook benieuwd naar de ontwikkelingen én resultaten van R.v.d.Z.
    Fijne dag en tot schrijfs.
    Carla

    #1200
    Bob
    Deelnemer

     Hoi Carla,
     Helemaal begrepen, het gaat weer een mooie dag worden en een nog beter weekend. 😀
     Het blijft altijd wat “glibberig” om gebruiken en vereisten die “elders” gelden één op één door te laten werken binnen de VvE.
     Ik heb overigens nooit willen zeggen (gezegd) dat 2 handtekeningen niet zou mogen. Het is nergens verboden om het zo te regelen. Maar dat het mag wil nog niet zeggen dat, wanneer de gevolmachtigde niet mede ondertekent, er een acuut juridisch probleem ontstaat (ongeldigheid).
     We gaan afwachten wat de rechtbank Rob vdZ nog gaat brengen, al durf ik te betwijfelen of het tot een zaak gaat komen. Je mag in Nederland ook pocederen om één Eurocent, maar of dat verstandig is en ook tot het gewenste resultaat gaat leiden is zeer twijfelachtig.
     Hartelijke groet,
     Bob

     #1201
     Rob
     Deelnemer

      Even weer een korte reactie vanaf een verre bestemming ;). tja, ik lees toch heel af en toe mee 🙂
      Als er ergens geregeld wordt dat er twee handtekeningen vereist zijn, denk ik dat DE plaats daarvoor de splitsingsakte is !
      Zoals ook bv. het stemmen voor de verkiezingen in de kieswet geregeld is, zo zou je natuurlijk ook in de splitsingsakte dergelijke bepalingen kunnen opnemen.
      Carla, nu je schrijft dat er in jullie VvE ook met een twee handtekeningensysteem wordt gewerkt, vraag ik me eigenlijk af wat jullie doen wanneer een eigenaar met een heel ander formulier naar de vergadering komt?
      Volgens mij zou ik bv. Bob bijna zelfs op de achterkant van een bierviltje kunnen machtigen om namens mij naar de ALV te gaan, als ik daarop de juiste tekst schrijf en onderteken 🙂
      PS. Het kan zijn dat ik even niet onmiddellijk op een reactie reageer 😉

      #1203
      Carla
      Deelnemer

       Hoi Rob,
       Weet je wat…..gebruik jij je bierviltje nu maar fijn waar deze voor bedoeld is en zeker nu je, naar ik meen, van een goede tijd ( vakantie ) aan het genieten bent.
       In antwoord op je vraag…..wanneer een eigenaar met een ander, dan het aangereikte, formulier aan komt zetten dan zal ik deze weigeren als volmacht te aanvaarden.
       Wij verstrekken per vergadering ( 2X per jaar ) een volmachtformulier met de daarop vet gedrukte datum.
       De, nog in te vullen delen: personalia, zowel van de volmachtgever als de volmachtontvanger, de datum van afgifte van de volmacht en dus twee handtekeningen, dienen compleet ingevuld te zijn.
       Het komt wel eens voor dat een volmachtontvanger vergeten is te tekenen, dan moet hij/zij dat alsnog, ter plekke doen.
       Wanneer de volmachtgever vergeten is te tekenen kan er geen gebruik worden gemaakt van de volmacht.
       Heel soms komt het voor dat wij op een volmachtformulier ‘n specifiek agendapunt plaatsen met mogelijkheid in te vullen: voor/tegen/onthouding ( b.v. bij een verzwaarde beslising en/of wanneer wij voorzien dat er een hoofdelijke stemming aan gaat komen )
       Over je ingevulde bierviltje hebben we het maar niet meer.;-)
       Overigens de handtekening van de volmachtontvanger draagt ook bij in het voorkomen dat het volmachtformulier, bij ontsteltenis van de ontvanger, wordt doorgeschoven naar een derde.
       Beste Rob, wanneer mijn vermoeden juist blijkt te zijn….geniet van je vakantie en kom weer heelhuids terug. Tot dan! ( met of zonder bierviltjes ) 😉
       Met vriendelijke groet,
       Carla

       #1204
       Bob
       Deelnemer

        Hi Carla,
        Vragen jullie bij het inleveren van de volmachten voorafgaand aan de vergadering en het daarbij tekenen van de presentielijsten ook om een officiële identificatie met rijbewijs, ID/kaart of paspoort o.i.d. ??
        Controle is goed, maar dubbelcheck is beter 🙂 😀 😆
        Just kidding !
        Groetjes,
        Bob

        #1205
        Bob
        Deelnemer

         Je schrijft:
         Overigens de handtekening van de volmachtontvanger draagt ook bij in het voorkomen dat het volmachtformulier, bij ontsteltenis van de ontvanger, wordt doorgeschoven naar een derde.
         Doorschuiven naar een derde is mijns inziens niet mogelijk, omdat de personalia van de gemachtigde dan zeker niet meer kloppen. De gemachtigde wordt met name genoemd en de eventuele derde dus niet! De handtekening draagt in dat geval bitter weinig bij.
         😉
         Bob

         #1206
         Carla
         Deelnemer

          Hahaha……ja Bob dat alles, wat je noemt 😉 en ik heb ook nog een inktkussentje bij me t.b.v. vingerafdrukken. En bij de geringste twijfel wordt er ter plekke nog een polaroid foto gemaakt en toegevoegd aan het dossier.
          Laten niets aan het toeval over! 😉
          Alle gekheid op een stokje…..we (her)kennen vrijwel alle leden (85).
          Groetjes,
          Carla

          #1207
          Bob
          Deelnemer

           “Paturain”, goed gedaan meissie !!!!
           Humor is een schone zaak……
           Groetjes,
           Bob

           #1208
           Carla
           Deelnemer

            Goede morgen Bob,
            Sta mij toe….n.a.v.je bijdrage van 9 juli 2015 om 21:54,
            A vult het machtigingsformulier in en tekent,
            B de gemachtigde tekent ook.
            B wordt ziek, gaat niet naar de vergadering en vraagt aan C om het compleet ingevulde formulier in te leveren.
            Dan kloppen de personalia wel.;-)
            Volmacht telt niet mee in de stemming.
            Met vriendelijke groet,
            Carla

            #1209
            Bob
            Deelnemer

             Hi Carla,
             Je gaat n.m.m. geheel voorbij aan het punt dat ik maak.
             De handtekening van de gemachtigde is nog steeds compleet irrelevant.
             Het formulier mag dan wel naar de letter correct zijn ingevuld, maar de volmacht is in dat geval ongeldig. Dat de handtekening van de gemachtigde bij de personalia passen doet er niet toe!
             Het gaat er om dat de volmachtgever een natuurlijk persoon voor zich (de stem) in de plaats heeft gesteld, en wel de persoon met de personalia als ingevuld onder gemachtigde. Daarvoor zet de volmachtgever zijn handtekening. De ingevulde gemachtigde kan niet vrijelijk beschikken over die volmacht. Die volmacht kan (juridisch gezien) nooit aan een derde worden afgegeven. De volmacht is alleen tussen volmachtgever en (ingevulde) gevolmachtigde van kracht. Je moet dus bij aanvang van de vergadering en het vaststellen van de aanwezigheid zeker stellen dat de op het formulier aangegeven gevolmachtigden in persoon aanwezig zijn. En let op; daarbij heb je niets aan de handtekening van de gevolmachtigde. Je moet zeker stellen dat de gemachtigde op het formulier de persoon is die aanwezig is. Vandaar ook mijn vraag of je de gevolmachtigden ook daadwerkelijk vraagt zich te legitimeren. Dat was in een eerdere post van mij dan ook geen grapje. Wanneer je stelt dat je alle leden in jouw VvE kent en herkent geloof je de gevolmachtigden op hun blauwe ogen en vertrouw je op je eigen waarneming. Ook dan voegt een (vervalste en niet gecontroleerde) handtekening niets toe.
             Volmachten zijn persoonlijk en absoluut niet overdraagbaar.
             Ik zal (naar ik denk ook namens Rob) nog even herhalen dat iedere volmacht, ook al staat die geschreven en ondertekend op een wijnviltje, geldig is zodra volmachtgever en gevolmachtigde er helder op staan samen met de handtekening van de volmachtgever. Je hebt dan de volmacht zonder meer te accepteren! Ook wanneer de volmacht niet is ondertekend door de gemachtigde. Het enige wat jij moet doen is controleren of de gemachtigde die in de vergadering namens de volmachtgever optreedt de juiste natuurlijke persoon is.
             Naar ik denk kunnen we verder beter afwachten wat de rechter in het geval Rob vdZ gaat zeggen.
             😀
             Groetjes
             Bob

             #1210
             Bob
             Deelnemer

              Beste Rob vdZ,
              Hierbij nog even een extra waarschuwing in de hoop dat je die nog op tijd leest.
              Allereerst verwijs ik naar mijn post van 9 juli 08.55 uur, 5e alinea.
              Merk op dat je dit topic op 28 juni startte.
              Hieruit maak ik op dat je, indien je bij ontvangst van de notulen onmiddellijk dit topic begon, sinds 28 juni kennis draagt van wat er in de afgelopen vergadering is gebeurd. Mogelijk had je de notulen al (veel) dagen eerder in bezit.
              Bij een vernietigbaar besluit loopt dus de termijn voor een ontvankelijk verzoekschrift uiterlijk (!) 28 juli aanstaande af.
              Zorg dat je op tijd een verzoekschriftprocedure opstart, al is het maar pro forma.
              Vriendelijke groet,
              Bob

              #1211
              Bob
              Deelnemer

               Hoi Carla,
               Toch nog maar even een nabrander van mijn kant. 😀
               In jouw reactie van 9 juli 21.20 uur aan het adres van Rob schreef je:
               “In antwoord op je vraag…..wanneer een eigenaar met een ander, dan het aangereikte, formulier aan komt zetten dan zal ik deze weigeren als volmacht te aanvaarden.”
               Hieruit begrijp ik dat alleen de door het bestuur opgestelde en per datum voorgedrukte volmacht wordt geaccepteerd en dat jullie geen enkele afwijking toestaan en/of accepteren. Niet het door het bestuur aangeleverde formulier volmacht gebruiken geeft subiet ongeldigheid.
               Begrijp ik dat goed? Zo ja, dat kan dus echt niet.
               Met jouw letterlijke antwoord aan Rob maak je mijns inziens als bestuur een fout. Het is namelijk aan de volmachtgever om te beslissen welke volmacht hij afgeeft, en aan wie hij dat doet. De volmachtgever bepaalt zelf hoever de gevolmachtigde kan/mag gaan. De volmacht kan bijvoorbeeld een algemene volmacht zijn, zoals de voorgedrukte volmacht van het bestuur naar ik aanneem is (en wel voor die specifieke vergadering). Daarmee ga je echter wel helemaal voorbij aan het feit dat leden ook wel eens een beperkte volmacht kunnen willen geven, een zogenaamde doelvolmacht (voor bijvoorbeeld één of meerdere specifieke agendapunten), of zelfs een (doorlopende) algemene volmacht voor alle komende vergaderingen. Die andere volmachten heb je ook te accepteren en te respecteren. Wanneer je alleen maar kunt kiezen uit de volmacht van het bestuur of geen volmacht gaat er voor de leden van jouw VvE iets niet goed.
               Het enige wat met zekerheid geregeld is is dat de volmacht schriftelijk moet en dat de volmacht moet zijn ondertekend door de volmachtgever.
               Wilde ik je toch even laten weten.
               Groetjes,
               Bob

               #1212
               Bob
               Deelnemer

                Met fout bedoel ik kortgezegd dat het niet goed is om een lid van de VvE onder druk te zetten dan wel te dwingen een ALGEMENE volmacht af te geven of helemaal geen volmacht (te kunnen afgeven)

                #1214
                Carla
                Deelnemer

                 Beste Bob,
                 Je nabrander kan snel geblust worden.
                 Ik vind dat je van een voor veronderstelling uit gaat,
                 en daarop onnodig door borduurt.
                 Ik ben op de hoogte van al je genoemde vormen van volmachten.
                 En in al deze vormen wordt voorzien en vanzelfsprekend geaccepteerd.
                 Mijn reactie waar je aan refereert stond in het teken van het bierviltje.
                 Welke niet zal worden geaccepteerd.
                 Van het hetgeen je schrijft in je bijdrage van 18:39 uur, kan, en dat spreekt voor zich zelf, nooit sprake zijn.
                 Met vriendelijke groet,
                 Carla

                15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 83)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.