Rookmelders

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
 • Auteur
  Berichten
 • #36334
  Rob
  Deelnemer

   Vanaf 1 juli 2022 zullen niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw rookmelders verplicht zijn.
   Helaas is er op dit moment naar mijn mening nog heel veel onduidelijk m.b.t. deze nieuwe regelgeving.

   #36337
   Rob
   Deelnemer

    Onlangs verscheen dit artikel op de site van Rijssenbeek advocaten.

    #36349
    DikOz
    Deelnemer

     Vanaf 1 juli 2022 zullen niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw rookmelders verplicht zijn.
     Helaas is er op dit moment naar mijn mening nog heel veel onduidelijk m.b.t. deze nieuwe regelgeving.

     Eens met ‘onduidelijk’ als je naar de letter van de wet kijkt (bouwbesluit). Vluchtig bekeken lijken gebouw, woonfunctie, gemeenschappelijk, en eigenaar daarin af te wijken van begrippen in de appartementswet.

     Maar als ik naar de intentie kijk is duidelijk dat minimaal 1 rookmelder per (woonlaag van een) appartement vereist is.

     Verder lees ik in de intentie van de andere leden van artikel 6.21 dat vluchtwegen van belang zijn. Als eigenaar zou ik wel heel dom zijn als ik die intentie alleen voor mijn privé deel zou laten gelden en niet voor het gemeenschappelijke deel, waarvan ik mede-eigenaar ben.

     Dus vind ik dat de vluchtweg tussen de voordeur v/h appartement en de voordeur v/h gebouw ook een vluchtweg is die een melder moet hebben.
     Maar ik lees niet in artikel 6.21 dat een VVE hier iets aan moet doen. Zou verhelderend zijn als Rijssenbeek advocaten een onderbouwing geeft van ” … De VvE zal dus zorg moeten dragen dat in de gemeenschappelijke gedeelten rookmelders aangebracht worden – conform de nieuwe wet- en regelgeving – vóór 1 juli 2022. ….”

     Juli 2022 wordt druk: overgang naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) i.p.v het bouwbesluit?, rookmelders verplicht in bestaande bouw, wet Notificatieregeling oplaadpunten VVE’s (medio 2022?). En dan eind dit jaar?: nieuwe eisen voor het installeren van oplaadpunten in parkeergarages in het BBL.

     #36373
     Gerard
     Deelnemer

      Helaas werkt de link naar Rijssenbeek niet meer, verwijst naar een niet bestaande pagina.

      #36375
      DikOz
      Deelnemer

       Er stond een voorbehoud in het artikel, zoiets als voor ons is dit onderwerp ook nieuw. Misschien komt er een herzien artikel?

       #36388
       kv66
       Deelnemer

        De intentie van een rookmelder is het waarschuwen van mensen in de omgeving waarin zij verblijven.
        Meer in het bijzonder als die mensen zich niet bewust zijn van het gevaar omdat men slaapt, of bezig is met andere zaken dan het letten op een mogelijk gevaar. En dat zijn zo ongeveer alle activiteiten die mensen uitvoeren.
        Vandaar de uitgangspositie van een melder op elke woonlaag. Zover ik weet is de bouwlaag ‘zolder’ ook geen woonlaag en is een melder daar ook niet nodig. Maar de roep om een melder in elke ruimte van een woning hoort men ook al.

        Vluchtwegen zijn belangrijk, maar zijn geen verblijfsruimten. Het zijn doorgangsgebieden waarin mensen zich verplaatsen.
        Het plaatsen van rookmelders in vluchtwegen (trappenhuizen, loopcorridors etc) heeft m.i. geen toegevoegde waarde. Wie moet in het trappenhuis of in een andere vluchtwegruimte gewaarschuwd worden? Diegene die er toevallig is en al onderweg is om de ruimte/vluchtweg te verlaten?

        Dat Rijssenbeek het artikel van de site heeft gehaald is wel begrijpelijk. Was iets te snel geschreven.

        #36429
        Rob
        Deelnemer

         Helaas werkt de link naar Rijssenbeek niet meer, verwijst naar een niet bestaande pagina.

         Er is nu een “update” op de site van Rijssenbeek geplaatst

         #36434
         Rob
         Deelnemer
          #36457
          DikOz
          Deelnemer

           Interessant schrijven van Stravea. Maakt het de verwarring wel groter bij mij. Zij concluderen/lezen uit/in het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) “De rookmelder dient in de meeste gevallen in de gang en overloop van de woning geplaatst te worden”. Of zou dat soms in de niet openbare EN 14604 staan?

           Nog interessanter is hun schrijven over de zorgplicht:
           “De nieuwe eisen in het Bbl zijn glashelder: de gebouweigenaar is verantwoordelijk voor goed functionerende rookmelders en het beheer, onderhoud en de controle daarvan. Het is duidelijk bij wie de zorgplicht ligt.”
           Dat moet in ons geval de VVE zijn. Dan zou de vve toch de melders moeten plaatsen en onderhouden. Had Rijssenbeek dan toch gelijk in de eerste versie?

           Verder blijf ik erbij dat de vluchtweg appartement voordeur – voordeur gebouw een vluchtweg is, die van een melder voorzien moet worden. Ook al kan ik de beredenering van @kv66 appricieren.

           #36458
           Rob
           Deelnemer

            Probleem is dat de VvE niet kan worden aangemerkt als de eigenaar van het gebouw; dit zijn alle appartementseigenaars tezamen.
            De vereniging van eigenaars voert “enkel” het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

            Toch kan ik ook wel meegaan in de denkwijze voor een gezamenlijke aanpak vanuit de VvE t.a.v. deze rookmelders.
            De VvE behartigt tenslotte ook de gemeenschappelijke belangen van de individuele eigenaren.
            De verplichting om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de nieuwe regelgeving zou je ook kunnen zien als een gemeenschappelijk belang.
            Daarnaast is het beperken, of een snelle melding krijgen, van een beginnende brand niet alleen in het belang van de individuele eigenaar, maar van alle eigenaren.

            #36459
            Carla
            Deelnemer

             Na het inschakelen van een ‘hulplijn’…. 😉

             De aanschaf van de rook melders n.a.v. de nieuwe wetgeving komen voor rekening en verantwoording van alle individuele eigenaars. Het staat immers een ieder vrij om te bepalen waar hij/zij de rookmelder, die aan de beschreven voorwaarden moet voldoen, aan te gaan schaffen ( en te laten plaatsen ).
             Het is vervolgens wel aan te bevelen vanwege de gemeenschappelijke belangen ( + gezamenlijk gebouweigenaar zijnde ) om er op toe te zien dat er wordt voldaan aan de wet. Dit mede omdat er naar alle waarschijnlijkheid ook een clausule zal worden opgenomen in de opstalverzekering. ( vanwege de wettelijke verplichting per 1 juli 2022 )

             Er mag niet besloten worden door de VvE, wanneer er een voorstel komt om de rookmelders collectief aan te schaffen en te laten plaatsen ( mogelijk met jaarlijkse controle van de rookmelders en vervanging na b.v. 10 jaar ) deze kosten ten laste te laten komen van de reservegelden. Want een ieder mag immers zelf kiezen waar hij/zij de rookmelder aan wilt schaffen. Wil je als VvE de rookmelders wel bij één leverancier gaan bestellen, mogelijk speelt bij grotere aantallen een korting, dan dienen de deelnemers ( individuele eigenaars die mee willen doen, daarvoor zelf een factuur te krijgen.

             Wanneer er sprake is van een parkeergarage met brandmeldinstallatie dan kan de VvE overwegen om de rookmelders wél collectief aan te schaffen en deze rook melders in de woningen te laten koppelen aan de brandmeldinstallatie van de garage. Dan is er sprake van een nieuwe installatie, welk besluit met een gekwalificeerde meerderheid dient te worden genomen.

             Heb je geen garage met een brandmeldinstallatie dan kan je ook overwegen een doormelding , via een te plaatsen paneel in b.v. de hal, aan te schaffen dan geldt ook daarvoor de genoemde procedure.

             #36460
             Bob
             Deelnemer

              Wanneer er sprake is van een parkeergarage met brandmeldinstallatie dan kan de VvE overwegen om de rookmelders wél collectief aan te schaffen en deze rook melders in de woningen te laten koppelen aan de brandmeldinstallatie van de garage. Dan is er sprake van een nieuwe installatie, welk besluit met een gekwalificeerde meerderheid dient te worden genomen.

              Moeten we hieruit begrijpen dat de VvE volgens de hulplijn zou kunnen/mogen besluiten om zomaar rookmelders in privé-appartementen op een bij of krachtens de wet voorgeschreven gecertificeerde installatie aan te sluiten?!

              #36463
              Carla
              Deelnemer

               Ja. Vanzelfsprekend wanneer na onderzoek blijkt dat e.e.a. mogelijk is voor wat betreft de doorschakeling naar de brandweer. Ook de rookmelders kunnen dan jaarlijks gecontroleerd worden, tegelijk met de gecertificeerde installatie die al in de garage aanwezig is.

               In vond het een goede gedachte en een nader onderzoek naar de mogelijkheden waard. Mochten er in en outs mij bekend worden dan zal ik dat hier melden.

               #36464
               Bob
               Deelnemer

                1. Mijn vraag was retorisch. Wijzigingen in gecertificeerde installaties worden zeer kostbaar en worden door het bevoegde gezag niet zomaar toegestaan.

                2. De veiligheidsregio’s accepteren om zeer goede redenen geen doormeldingen die niet wettelijk zijn vereist. Dat verhaal kan daarmee ook de prullenbak in.

                #36465
                BXL
                Deelnemer

                 Ik ben ook zoekende naar een manier voor onze VvE om een adequate implementatie van de nodige rookmelders binnen ons wooncomplex tot stand te kunnen brengen. Voor de gemeenschapelijke delen is dat niet zo ingewikkeld maar voor de privé gedeelten is een stuk minder evident.

                 Uiteraard gaan we alle eigenaren informeren over de wettelijke rookmelder verplichting per 1 juli 2022 en een vriendelijke doch dringende oproep doen aan eenieder hier opvolging aan te geven door rookmelders op te hangen.

                 Echter leert de praktijk geregeld dat niet iedereen gehoor geeft aan een oproep. Dus hoe kun je een brandveiligheid implementatie van rookmelders als VvE het beste aanvliegen met als resultaat dat je alle eigenaren zo ver krijgt om mee te werken aan het gemeenschappelijke belang?

                 Het beste waar ik tot nu toe op uit ben gekomen, wanneer je eigenaren niet kunt verplichten, is
                 – Collectieve inkoop (korting kan een trigger zijn)
                 – Ieder appartement een kant-en-klaar brandveiligheidspakket aanleveren met een tweetal rookmelders (+ blusdeken en brandblusser). Dit geeft je als VvE de beste controle op de inkoop van kwaliteits rookmelders.
                 – Montage hulp aanbieden aan bewoners die zelf niet in staat zijn op ze op te hangen.

                 Iemand eventueel nog andere suggesties of tips?

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.