Stemverhouding begroting

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • #46613
  Rutger
  Deelnemer

   Goedemiddag,

   Binnenkort hebben wij weer onze jaarlijkse ALV. Hierbij staat uiteraard ook de begroting op de agenda. Ik vraag mij af hoe het zit met stemverhoudingen voor het aannemen van de begroting. In onze reglement staat dat alle besluiten waarvoor geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. In een artikel later staat vervolgens; Besluiten tot het doen van uitgaven, een bedrag van één duizend gulden ten boven gaande, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van 3/4 van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar minimaal 2/3 van de stemmen aanwezig is.

   Valt de begroting nu onder de gebruikelijke absolute meerderheid of moeten we rekening houden met een gekwalificeerde meerderheid?

   Hopelijk kan iemand hierbij helpen. Alvast bedankt.

   Groet, Rutger

   #46618
   Rob
   Deelnemer

    Misschien kan je eerst even aangeven welk (model)reglement in jullie VvE van toepassing is.
    In het algemeen wordt de begroting vastgesteld met een volstrekte meerderheid van stemmen.
    Ik vermoed dat het andere artikel waar je naar verwijst betrekking heeft op ‘buiten het onderhoud’ vallende uitgaven.

    #46629
    Rutger
    Deelnemer

     Dank je voor je reactie. Het is helaas geen modelreglement. Ik kan hier geen afbeeldingen plaatsen zie ik, en het reglement heb ik alleen in pdf. Even kijken of ik op een manier het hier kan krijgen.

     #46630
     Rutger
     Deelnemer

      Het reglement stamt uit 1957. Het gaat in dit reglement specifiek over artikel 25. Lid 1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Lid 2 wat te doen bij staking van stemmen. Lid 3 dat een besluit ook genomen kan worden als iedereen schriftelijk instemt. Lid 4 minimaal de helft van de stemmen mot aanwezig zijn om überhaupt een geldig besluit te kunnen nemen.

      Dan komt artikel 26. Lid 1 Bij de vergadering berust het beheer en het toezicht op het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Lid 2. Iedereen is verplicht medewerking te verlenen aan het uitvoeren van besluiten door devergadering. Voor over dit redelijkerwijs verwacht mag worden. Als iemand bijzonderlijke schade oploopt hierdoor moet dat vergoed worden uit het reservefonds. Lid 3 Besluiten tot het doen van uitgaven, een bedrag van één duizend gulden ten boven gaande, zullen slechts kunnen worden genomen mt een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin het aantal eigenaren tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tezamen tenminste twee/ derde van het totaal der stemmen kan uitbrengen. In deze vergadering zal eventueel tevens bepaald worden de extra voorschotbijdrage, welke door de administrateur te dier zake van de eigenaren gevorderd kan worden. Lid 4 Hetzelfde geldt voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installatie of tot het wegbreken van bestaande installaties, voorzover deze niet als een uitvloeisel van het normale beheer zijn te beschouwen . Lid 5 gaat dan weer over wat te doen als er onvoldoende stemmen zijn – > nieuwe vergadering uitschrijven. En dan tot slot van dit artikel; De uitvoering van zodanige besluiten kan eerst geschieden wanneer de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas deer vereniging gereserveerd zijn.

      Geeft dit wat meer informatie misschien?

      #46631
      RonaldL
      Deelnemer

       Een begroting is niet hetzelfde als een besluit tot het doen van een uitgave.
       Een begroting wordt aangenomen met “normale” meerderheid.
       Daarnaast wordt een uitgave, na onderzoek van verschillende offertes en tijdspaden, indien 》 1000, apart goedgekeurd met gekwalificeerde meerderheid.

       Een begroting is geen carte blanche voor de administrateur.
       Meestal is het besluit over een uitgave niet gelijk op het moment van goedkeur van de begroting.

       Tenminste, zo zie ik het….

       #46635
       Rutger
       Deelnemer

        Zo kun je er inderdaad ook mee omgaan. Interessant. Tot nu toe is het bij ons vaak zo gegaan dat als er bij de alv offertes zijn dat die worden besproken en daarvoor besloten. Maar de rest van de goedgekeurde begroting geeft het bestuur de ruimte om daarbinnen het onderhoud uit te laten voeren. Dan gaat het met name over uitvoeren van onderhoud en bv niet vervanging van garagedeuren, dak of intercom maar bv wel het schilderwerk buiten of herstarten van looppaden.

        Als je elke uitgave ook afzonderlijk bespreekt, wat is dan de toegevoegde waarde om een begroting ook losstaand goed te keuren?

        #46636
        RonaldL
        Deelnemer

         Ik lees:
         Als je elke uitgave ook afzonderlijk bespreekt, wat is dan de toegevoegde waarde om een begroting ook losstaand goed te keuren?

         Nou, omdat het bestuur voor het komende jaar een sluitende begroting presenteert met daaraan gekoppeld een voorstel voor de maandelijkse servicekosten. Zonder begroting heb je geen zicht op de hoogte van het voorschot, toch?

         Je kan natuurlijk gewoon “doormodderen” en doen alsof er niks verandert komende tijd, maar dat lijkt niet een principieel juiste boekhoudkundige houding. Maar wel praktisch…

         #46639
         monaster
         Deelnemer

          In de begroting worden, naast de algemene kosten, ook de posten voor groot onderhoud die uit de MJOP voor dat jaar komen opgenomen. Zo kan het bestuur voortvarend te werk gaan, zonder voor iedere post weer goedkeuring van de ALV nodig is. Ik denk dat de besluitvorming voor het bedrag van € 1000,- zoals nu wordt gevraagd bedoeld is voor zaken die niet in de begroting zijn opgenomen maar wel uitgevoerd moeten worden.

          #69955
          VvE-stem
          Deelnemer

           Waarom is die begroting zo belangrijk voor je?
           Volgens mij gaat het om de inhoud van de begroting en dan heeft het weinig zin om te kijken hoe je de begroting zou kunnen tegenhouden op de vorm.

           #70052
           Rutger
           Deelnemer

            Grappig dat u de aanname doet dat het mij gaat om het tegenhouden. Daar ging het mij juist niet om. Het ging mij er juist om te begrijpen hoe het werkt. We hebben het nu opgelost door te stemmen over de begroting en specifiek over grote posten waar al een offerte over was. Daarnaast heeft het bestuur de ruimte om werkzaamheden, waar nog geen offerte voor is, uit te laten voeren binnen het vastgestelde bedrag in de begroting.

            #71584
            monaster
            Deelnemer

             Ik hoop toch niet dat de ALV over alle uitgebrachte offertes moet besluiten.

            11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.