Reageer op: Vergadering

#1138
Rob
Deelnemer

  Carla, ook bij een verzoek tot het plaatsen van een dakkapel heeft de VvE het recht om deze niet toe te staan 😉
  Nog even wat voer voor de juristen van Rijssenbeek. 🙂
  In het artikel van Carla staat:
  Het verdient bovendien aanbeveling om een zogeheten
  kettingbeding (met boetebepaling) op te nemen, waarin
  wordt bepaald dat de gemaakte afspraken ook voor
  opvolgende eigenaren hebben te gelden. Een schriftelijke
  gebruiksovereenkomst is dus altijd noodzakelijk. Zo weten
  partijen precies waar ze aan toe zijn, nu en in de toekomst

  Dat is strijdig met een uitspraak van de hoge raad zoals blijkt uit een citaat op http://www.vverecht.nl/2013/11/hoge-raad-uitleg-akte-uitsluitend-met-openbare-registers-verhouding-splitsingsakte-tekening/.
  Citaat: “Om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten in een gebouw tot een privé-gedeelte behoren, mag slechts acht worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. In een recente uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat aan andere dan in de openbare registers ingeschreven stukken, waarnaar niet in de splitsingsstukken wordt verwezen, geen betekenis mag worden toegekend.”
  Hieruit blijkt dat een koper van een appartement dus niet gebonden kan worden aan een kettingbeding !