Reageer op: Vergadering

#1145
Roel
Sleutelbeheerder

  Hoi Jet,
  Ik denk dat je wel weet dat er geen sprake kan zijn het intrekken van een MJOP.
  Het kwam al eerder langs.
  Een MJOP, is niet meer en niet minder een PLAN. Daarin kan je vinden hoeveel geld er op enig moment in kas moet zijn om de dan geplande onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Naar aanleiding van het MJOP wordt ook de maandelijkse bijdrage ( verdeelsleutel breukdelen ) voor het komende jaar vastgesteld én akkoord bevonden door de leden van de VvE.
  Een MJOP is inderdaad een richtlijn.
  Soms blijkt de praktijk wat weerbarstiger dan een plan en moet er soms iets naar voren gehaald worden.
  In de VvE vergadering worden wel het MJOP behandeld maar dan uitsluitend om een goedkeuring van de leden van de VvE voor hetgeen in het MJOP vermeld staat voor het komend jaar.
  Het bestuur mag dus niet zelfstandig het besluit nemen om iets uit te laten voeren uit het MJOP, zonder goedkeuring VvE.
  De reling waar je over spreekt valt niet onder het onderhoud, zo begrijp ik uit je verhaal. Daarvoor gelden de regels dus van art. 38, lid 5 e.v.
  Tenzij de reling aan vervanging toe zou zijn natuurlijk, dan is het onderhoud en kan deze, ook weer na goedkeuring VvE vervangen worden. Let op vervanging, dus geen muurtje.
  Wanneer de reling wel wordt vervangen door een muurtje ( als ik je goed begrepen heb ) en dit wordt uitgevoerd om tevens een van de eigenaars van een groter terras te voorzien, dan is dat een onrechtmatige beslissing. Al helemaal wanneer daar geen goedkeuring voor gegeven is door de VvE. Jij kan dit aanvechten met art. 38 lid 8.
  Blijf op je tellen passen Jet.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.

  Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...