Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1209
Bob
Deelnemer

  Hi Carla,
  Je gaat n.m.m. geheel voorbij aan het punt dat ik maak.
  De handtekening van de gemachtigde is nog steeds compleet irrelevant.
  Het formulier mag dan wel naar de letter correct zijn ingevuld, maar de volmacht is in dat geval ongeldig. Dat de handtekening van de gemachtigde bij de personalia passen doet er niet toe!
  Het gaat er om dat de volmachtgever een natuurlijk persoon voor zich (de stem) in de plaats heeft gesteld, en wel de persoon met de personalia als ingevuld onder gemachtigde. Daarvoor zet de volmachtgever zijn handtekening. De ingevulde gemachtigde kan niet vrijelijk beschikken over die volmacht. Die volmacht kan (juridisch gezien) nooit aan een derde worden afgegeven. De volmacht is alleen tussen volmachtgever en (ingevulde) gevolmachtigde van kracht. Je moet dus bij aanvang van de vergadering en het vaststellen van de aanwezigheid zeker stellen dat de op het formulier aangegeven gevolmachtigden in persoon aanwezig zijn. En let op; daarbij heb je niets aan de handtekening van de gevolmachtigde. Je moet zeker stellen dat de gemachtigde op het formulier de persoon is die aanwezig is. Vandaar ook mijn vraag of je de gevolmachtigden ook daadwerkelijk vraagt zich te legitimeren. Dat was in een eerdere post van mij dan ook geen grapje. Wanneer je stelt dat je alle leden in jouw VvE kent en herkent geloof je de gevolmachtigden op hun blauwe ogen en vertrouw je op je eigen waarneming. Ook dan voegt een (vervalste en niet gecontroleerde) handtekening niets toe.
  Volmachten zijn persoonlijk en absoluut niet overdraagbaar.
  Ik zal (naar ik denk ook namens Rob) nog even herhalen dat iedere volmacht, ook al staat die geschreven en ondertekend op een wijnviltje, geldig is zodra volmachtgever en gevolmachtigde er helder op staan samen met de handtekening van de volmachtgever. Je hebt dan de volmacht zonder meer te accepteren! Ook wanneer de volmacht niet is ondertekend door de gemachtigde. Het enige wat jij moet doen is controleren of de gemachtigde die in de vergadering namens de volmachtgever optreedt de juiste natuurlijke persoon is.
  Naar ik denk kunnen we verder beter afwachten wat de rechter in het geval Rob vdZ gaat zeggen.
  😀
  Groetjes
  Bob