Reageer op: Bestuur hanteert onjuiste kostenverdeling

#12835
Bob
Deelnemer

  Dezerzijds oneens met beide voorgaande antwoorden.
  TS geeft aan dat de kostenverdeling niet conform de AvS geschiedt. Met dat simpele feit is sprake van nietigheid, en niet van reden tot vernietiging.
  Het heeft dan ook geen enkele zin om vernietiging van begroting en/of jaarrekening te verzoeken. 😉
  De vergadering stelt de begroting vast. Aan de hand van de vastgestelde/goedgekeurde begroting zijn met breukdelen en kostenverdeling uit de AvS de voorschotbijdragen te bepalen. De begroting kan volledig correct zijn en worden goedgekeurd. Het (separate) besluit om de voorschotbijdragen afwijkend van de AvS te berekenen en vast te stellen is zonder meer nietig (en niemand hoeft zich aan dat besluit te houden). Mocht men de school aanhangen die beweert dat de vast te stellen voorschotbijdragen onlosmakelijk onderdeel zijn van de begroting dan geldt dat met het (van AvS) afwijkend berekenen van de voorschotbijdragen maakt dat de hele begroting nietig is (vergelijk met jaarrekening hieronder).
  Voor de jaarrekening geldt dezelfde redenatie. De definitieve bijdragen worden vastgesteld aan de hand van de goedgekeurde jaarrekening. Wil men het vaststellen van de definitieve bijdragen als een apart besluit zien dan is dat besluit vanzelfsprekend en op zich nietig (niemand hoeft zich eraan te houden). Wanneer men (conform uitspraak Rechtbank Amsterdam van 30 januari 2013 (niet gepubliceerd)) de in strijd met AvS berekende definitieve bijdragen onderdeel zijn van de jaarrekening geldt dat daarmee de hele jaarrekening nietig is.
  Concluderend: als hiervoor voorgesteld vernietiging verzoeken van begroting en/of jaarrekening zijn geen oplossingen.
  De (afwijkend van AvS) vastgestelde bijdragen (voorschot en definitief) zijn nietig.
  Is dat in het voordeel van TS dan kan die stilzitten en achteroverzakken.
  Is er sprake van nadeel van TS dan kan die volstaan met daarvan melding maken bij bestuur en/of in de vergadering, en daar tevens de juiste berekening van zijn bijdrage presenteren. Die bijdrage kan hij maandelijks overmaken en hij hoeft zich niet aan de nietig vastgestelde bedragen te houden.
  Initiatief ligt dan bij (het falende) bestuur (de vergadering). Laat hen de gang naar de rechter maar maken.