Reageer op: ALV notulen onwettig?

#35068
DikOz
Deelnemer

  Ik vind het een merkwaardige situatie dat een e-ALV doorgaat als de ‘e’ niet werkt!
  Mijn opmerkingen:
  De voorzitter van de vergadering is verantwoordelijk voor de notulen. Deze persoon behoort die notulen ook te paraferen. Het bestuur heeft hier geen rol in. De beheerder ook niet. Tenzij, de rollen die zij hebben (bestuur, beheerder)  gecombineerd wordt met de rol van de benoemde Voorzitter van de Vergadering.
  Het bestuur heeft net zoals ieder ander lid bij een agendapunt als uiteindelijke vaststelling van de notulen de mogelijkheid opmerkingen te amenderen (niet te corrigeren).
  Als de vergadering volgens de Covid-19 spoedwet voorwaarden is gehouden, dan is o.a. een eis dat  de vergadering langs elektronische weg te volgen is (interactief). Maar dat is een zogenaamde inspanningsverplichting en er staat ook dat ‘enige afwijking’  geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van genomen besluiten.
  Ik zet vraagtekens bij “In principe is het bestuur akkoord …” Moet dat niet zijn ‘de leden zijn akkoord?
  Maar die leden niet konden deelnemen. Dan zie ik wel als mogelijkheid de besluiten ongeldig te verklaren omdat vermoedelijk minder dan de helft (hoewel (2 van de 10) + 3 bestuur, maakt 5 van de 10) van het totaal aantal stemmen van alle eigenaars samen, ‘aanwezig waren’. In dat geval moet er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. (MR 1992 37.5) Overigens zijn er uitzonderingen voor een paar financiële stukken.