Reageer op: Aanmelden Bedrijven Uitgebreid

#13027
Rob
Deelnemer

    Citaat uit dit artikel van Rijssenbeek
    “… In het geval van een overdracht van een appartementsrecht heeft de wetgever gemeend de positie van de overige appartementseigenaren te moeten versterken, met name indien de verkoper de bijdragen aan de Vereniging niet betaalt. Overeenkomstig artikel 5:122 lid 3 BW zijn daarom de koper/verkrijger en de vroegere appartementseigenaar in het geval van een overdracht van een appartementsrecht hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde bijdragen die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden. Hoofdregel is dus: hoofdelijke aansprakelijkheid tot maximaal twee boekjaren. Artikel 5:122 lid 4 BW”
    In hoeverre het “nieuwe” BW5:122 artikel 5 invloed heeft in dergelijke kwesties durf ik niet te zeggen.