Reageer op: Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

#35115
BMS1980
Deelnemer

    Het eerste sluit het eerste toch niet uit? De jaarrekening is goedgekeurd, er stond een vordering in op deze eigenaar bij de activa, eigenlijk net zoals bij mensen van wie de betaling precies op 1-1 binnenkomt omdat de jaarrekening wordt opgemaakt per 31-12. Het vertrouwen is aan het bestuur gegeven dat het achter de desbetreffende eigenaar aan zat zoals het moet (ook door de toenmalige kascontrolecommissie). Er hoefde toen blijkbaar niets speciaals te worden ondernomen naar oordeel van degenen die er toen bij betrokken waren en meevergaderd hebben. Men had vertrouwen. Voor alle duidelijkheid, ik ben pas sinds kort lid van deze VVE.
    Naar nu blijkt is er wat ons betreft te weinig gedaan om de omslag over de andere eigenaren te voorkomen, is de vereniging ook niet geïnformeerd over de omslag, en kent het bestuur de regelgeving daaromtrent ook niet. Dan wordt het natuurlijk wat lastig om juist te informeren en actie te ondernemen. We hebben begroot en definitief vastgesteld om over 2019 1200,- in te leggen. Dat is ook als zodanig op de balans goedgekeurd, zij het nog niet allemaal voldaan. Er is nu nog steeds maar 1080,- voldaan waarvan dus 120,- nog als openstaande vordering. Linksom (desbetreffende lid) of rechtsom (andere leden) moet dat ergens vandaan komen. En het is mij nu duidelijk dat het inmiddels ook rechtsom mag qua tijdspad.