Reageer op: Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

#13261
Rob
Deelnemer

    En daarom zijn er gelukkig ook nog eigenaren die omslag via de rechter afdwingen.
    Niet omdat het kan, maar omdat het moet.
    Citaat jurisprudentie : “De rechtbank …… Veroordeelt de VvE jaarlijks binnen een maand na vaststelling van de exploitatierekening de eventueel uit deze rekening blijkende, eigenaren die per saldo te weinig hebben betaald, aan te manen dit tekort binnen een maand aan te zuiveren conform het bepaalde in artikel 16 lid 5 van de akte van ondersplitsing en vervolgens zonodig te weinig betaalde bijdragen aan kosten te innen bij de eigenaren die per saldo te weinig blijken te hebben betaald, alsmede eventuele, na afloop van de in artikel 16 lid 5 bedoelde termijn niet betaalde kosten conform het bepaalde in artikel 17 van de akte van ondersplitsing over de appartementseigenaren om te slaan;”