Reageer op: Mag een bestuur van een VvE ingekomen stukken weigeren dan wel NIET agenderen

#1509
Bob
Deelnemer

  Hi Bornholm,
  Hier moet ik de poster hierboven nadrukkelijk corrigeren.
  Iedereen kan en mag agendapunten aandragen!
  Merk op dat we spreken over een LEDENvergadering en zeker NIET over een BESTUURSvergadering. De leden bepalen wat er besproken wordt en wat niet, en niet het bestuur.
  Mocht je werken onder MR 2006 dan is je agenderingsRECHT zelfs netjes vastgelegd in art. 45 lid 8 “Elke eigenaar is tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering en mits bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur – dan wel per fax of email – bevoegd onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. Het bestuur is alsdan verplicht onverwijld de overige eigenaars hiervan in kennis te stellen.”
  MVG, Bob