Reageer op: Stemmen zonder bijeenkomen ALV

#1698
Colin
Deelnemer

    Er is geen alternatief voor het stemmen in een algemene ledenvergadering. Dat veel eigenaren in het buitenland zitten is hun probleem. Het laatste dat jij als welwillende eigenaar moet doen is daar jouw probleem van maken.
    Ik zou conform de voorgeschreven procedure een ledenvergadering uitschrijven. Als de in het buitenland verblijvende eigenaren de geagendeerde onderwerpen belangrijk genoeg vinden, dan zorgen ze in de vergadering maar voor een vertegenwoordiger met een volmacht en steminstructies. Ze hebben vast wel familie of vrienden, die kunnen inspringen.
    Zo niet, dan moet je in de vergadering waarschijnlijk vaststellen dat het vereiste quorum niet is gehaald. Volgens de modelreglementen moet je dan binnen 6 weken een 2e vergadering bijeenroepen. Voor die vergadering is geen quorum vereist en kun je zo nodig in je eentje besluiten nemen. Probleem opgelost!