Reageer op: Notule

#1858
Carla
Deelnemer

  Beste Jet,
  Wanneer de afspraken voor herstel van hetgeen niet verantwoord was/is via de juiste weg zijn genomen, dient een ieder zich hieraan te houden, bestuursleden niet uitgesloten. Wanneer zij zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Een gang naar de rechter is als volgende stap niet ondenkbaar.
  Vervolgens hebben de leden ook hun verantwoordelijkheid. Neem die. Met name nu je aangeeft dat de verzekering zich ook heeft uitgesproken. Besef dat deze uitspraak van de verzekering uiterst nare consequenties kan hebben voor alle leden van de VvE. Een uitsluiting door wangedrag, moeten jullie niet willen.
  Vooralsnog ben ik van mening dat reparatie aan het plafond ( in huis ) voor rekening  van de VvE is. ( dat kan je vinden in je M.R. ) Echter hier kunnen ook uitzonderingen op zijn en die staan in je Splitsingsakte. Mocht er ook iets gezegd worden hierover in het H.H.R. weet dan dat dit nooit in tegenspraak mag zijn met de Splitsingsakte en het M.R.
  Overweeg anders het advies van een Advocaat die thuis is in het Appartementsrecht. Zorg voor een goed dossier.
  Succes en met vriendelijke groet,
  Carla.