Reageer op: Notule

#1861
Carla
Deelnemer

  Beste Jet,
  Zie er op toe dat de verzekeringen, dus ook de Bestuursaansprakelijkheidsverzekering die volgens jou nu is afgesloten, gesteld wordt op naam van de gezamenlijke appartementseigenaars van het gebouw aan het ( adres ) nrs. 1 t/m enz.
  Dus niet op naam van de VvE of het bestuur.
  Ten slotte: hetgeen is vastgelegd in de notulen, is van kracht na de volgende ledenvergadering waarin die notulen worden goedgekeurd. ( of niet ! ) 😉
  Van herroepen is pas sprake wanneer een reeds goedgekeurd onderdeel opnieuw wordt geagendeerd op de weer daarop volgende ledenvergadering. In de notulen die dán weer gemaakt worden zal verwezen worden naar het onderdeel wat bij nader inzien ( op goede grond en via de koninklijke weg ) in een nieuw en ander daglicht wordt geplaatst. En dus om een heroverweging vraagt.
  Sterkte en een vriendelijke groet,
  Carla