Reageer op: Bestuurskosten.

#1870
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

    Kom toch nog even terug op mijn antwoord aan Mara. Bij nader inzien……( ik reageerde misschien iets te snel ) 😉 is het toch niet onredelijk om een vergoeding toe te kennen, zeker wanneer de vraag ernaar,  nader kan worden toegelicht c.q. onderbouwd. Er zal een wezenlijk verschil zijn, in het als regel te beschouwen dat iedere vrijwilliger kan rekenen op een vergoeding,(  anders dan de werkelijk gemaakte kosten) , en……na wikken en wegen er soms uitzonderingen kunnen zijn.
    Toch ook wel weer goed dat er in elk geval door de belastingdienst grenzen worden aangegeven.;-)