Reageer op: Bestuurskosten.

#1871
Bob
Deelnemer

  Even reageren op Mara en Carla.
  Al zeker vanaf MR 1973 staat er over de kosten van de VvE iets te lezen als:
  “alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig”
  in het MR 2006 daarenboven:
  “daaronder begrepen de schulden en kosten die voortvloeien uit besluiten van de vergadering”
  Onder deze noemer kan men met droge ogen beweren dat de ALV kan besluiten tot een “vrijwilligersvergoeding”. MR 2006 maakt de beslissingsruimte ook op dit punt nog groter. Het is ook niet zo dat “gemeenschapsgeld” wordt gebruikt voor “privédoeleinden”.
  Men kan zelf talloze redenen verzinnen waarom mensen, bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers i.h.a. een vergoeding zou kunnen worden toegekend (en zeker ook in het algemeen belang). Alle leden van de VvE betalen naar breukdeel verplicht mee, ook aan de vrijwilligersvergoedingen die rechtens correct zijn toegekend.
  Zelf zit ik anders in elkaar. Een vrijwilliger werkt om niet daar er anders wat mij betreft geen sprake meer is van vrijwilligheid. Dat men kosten declareert vind ik overigens niet meer dan normaal (wel specificeren en bonnen overleggen).
  Desondanks kan ik me heel goed omstandigheden voorstellen die het noodzakelijk maken om mensen te “motiveren” voor (bestuurs-)functies binnen de eigen VvE. De omstandigheden dicteren in dat geval de vergoedingen.
  Tot slot kan ik me niet voorstellen dat de fiscus ook maar de geringste behoefte heeft om de vrijwilligersvergoeding te maximeren. Ook vrijwilligers (als in het bestuur) mogen een hogere beloning krijgen. Maar vanaf het maximum zijn ze dan fiscaal gezien wel in loondienst van de VvE. En dat heeft de nodige consequenties, en niet alleen maar fiscaal gezien.
  MVG, Bob