Reageer op: Kascommissie: kan ik met volmacht toetreden tot kascommissie

#2124
Carla
Deelnemer

    Beste mensen,
    De kascommissie moet bestaan uit leden van de VvE en mag niet worden gevormd uit bestuursleden. Mocht bij de leden de animo en/ of kennis ontbreken dan dient er een accountant te worden aangesteld die de boeken controleert.
    Dit is Absolut onwenselijk en brengt voor kleine VvE’s hoge kosten met zich mee.
    Wanneer uw VvE bestaat uit 2 appartementsrechten dient er dus altijd een accountant te worden ingeschakeld. De kascommissie dient uit minimaal 2 leden te bestaan die geen zitting nemen in het bestuur.