Reageer op: Kascommissie: kan ik met volmacht toetreden tot kascommissie

#2150
Mister Gold
Deelnemer

  Beste allemaal,
   
  nogmaals dank voor de input! Na het lezen van de onderstaande link is het voor mij nu wel helder:
  http://www.vverecht.nl/2015/10/moet-een-kascommissie-uit-louter-vve-leden-bestaan/
  2006 Modelsplitsingsreglement:
  “Ontbreekt een raad van commissarissen, dan benoemt de vergadering jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met de functie van bestuurder en die van voorzitter van de vergadering.”
  Deze formulering sluit aan bij de tekst uit art. 2:48 lid 2 BW. Ook hieruit blijkt dat de kascommissie uit twee personen moet bestaan, niet zijnde een bestuurder of een voorzitter van de vergadering.
  art. 2:48 lid 2 BW
  Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
  In combinatie met:
  – er is al meer dan 2 jaar geen KC, beheerder doet zelf controle
  – Meerderheid VVE akkoord
  – verschillende klachten en/of problemen vanuit de VVE leden & VVE gemachtigden
   
  Dat zou toch geen problemen moeten geven voor mij als niet VVE lid?
  grt
  mihaly