Reageer op: Voorzitter daagt als lid VvE voor kantonrechter.

#2208
Bob
Deelnemer

    Elders in dit forum las ik de rechtsgrond voor de gezochte vernietiging.
    Uiterst merkwaardig. Het bestuur (dat nota bene gelijk alle leden bevat) schrijft een vergadering uit, en naar ik even aanneem zonder dat enig (bestuurs-)lid daar bezwaar tegen heeft (gemaakt). En dan gebruikt één van de bij het uitschrijven van de vergadering betrokken (bestuurs-)leden zijn eigen fout om vernietiging van een genomen besluit te vragen. Het moet m.i. niet gekker worden. Weinig geloofwaardige actie. Merk daarnaast nog op dat vernietiging van het besluit niets oplevert, er komt immers geen positief besluit voor in de plaats.
    Wat zal de rechter blij zijn met deze casus!? ;))