Reageer op: Stemming tijdens vergadering met steminstructie

#2691
Matthijs_ZH
Bijdrager

@ Bob: Ik lees in 2006/49 geen voorschrift om steminstructies te vermelden.
@ Rob: De aandeelhoudersvergadering van Post.nl lijkt mij een heel ander verhaal dan een jaarvergadering van een VvE.
Ik moet wel lachen om dit tekstje in het formulier:
[…] hierna te noemen de “Gevolmachtigde”, om bij de AVvA aanwezig te zijn en de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVvA en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen:
   * zonder specifieke steminstructie [2]
   * overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie
Volmacht/Steminstructie
1 Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, vul dan in: “Stibbe”. Daarmee wordt in dit verband bedoeld notaris mw. mr. M.A.J.
Cremers en/of haar plaatsvervanger en/of iedere (kandidaat-)notaris van Stibbe in Amsterdam.
2 In het geval een volmacht wordt gegeven zonder steminstructie, wordt de volmachtgever geacht in te stemmen met alle voorstellen.
Hierna volgt een hele lijst waarop de volmachtgever per agendapunt (besluit) kan aangeven of hij voor, tegen of blanco stemt. Dit betekent dus dat deze stemmen die schriftelijk moeten worden ingebracht, door de stemcommissie worden geteld en de gevolmachtigde dus niets meer te stemmen heeft.
Met name punt [2] vind ik hilarisch: indien geen steminstructie gegeven, dan wordt volmachtgever geacht met alle voorstellen in te stemmen.
M.a.w. de hele zaak zit vooraf al dichtgetimmerd; de rol van een gemachtigde lijkt tot bijna nul te worden teruggebracht. Dit oogt weinig democratisch. In elk geval naar mijn mening niet goed bruikbaar voor een VvE-vergadering.
Het artikel van Rijssenbeek heb ik gelezen. Ik zie dat hij vijf opties schetst:
1  Algemene volmacht
2 Doorlopende volmacht
3 Volmacht met steminstructie
4 Doelvolmacht
5 Onherroepelijke volmacht
Gelukkig staat in het MR alleen de algemene volmacht genoemd; die volstaat dan ook. (2) en (5) lijken mij ten sterkste af te raden (is vragen om conflicten). Alleen (3) en (4) die volgens mij gekoppeld moeten zijn, zouden in een specifiek geval dienstig kunnen zijn (mits het om één duidelijke vraag gaat die vooraf in de agenda is aangekondigd en de ALV bij afzonderlijk besluit tot deze incidentele uitzondering heeft besloten).
Overigens denk ik dat ook uit praktische overwegingen de algemene volmacht (zonder steminstructie of andere varianten) heersend zou moeten zijn. Het VvE-lidmaatschap is wettelijk voorgeschreven en vrijwel alle (actieve) leden zijn goedwillende amateurs. Het innemen en op de juiste wijze registreren van de (algemene) volmachten is bij VvE’s vanaf enige tientallen leden vaak al moeilijk genoeg. Als er dan ook nog rekening moet worden gehouden met speciale wensen per besluit (‘steminstructies’) dan wordt het voor de meeste ALV’s totaal onwerkbaar. Plus: de volmachtnemer wordt gepasseerd. Het lijkt mij een recept voor ruzie en rellen en… eindeloos durende vergaderingen waar voortaan nog maar weinig leden op af zullen komen. Bye bye quora!