Reageer op: Stemming tijdens vergadering met steminstructie

#2698
Matthijs_ZH
Bijdrager

Beste Rob,
Je drijft steeds verder weg van mijn oorspronkelijke vragen (en mijn mening). Geeft niks, ‘t is een zinvolle discussie. Je schreef:
Naar mijn mening wordt er in de MR’s niet specifiek over “algemene volmacht” gesproken, maar over “volmacht”
Eens!
Het is geheel aan de volmachtgever om te bepalen op welke wijze hij of zij invulling wil geven aan die volmacht.
Ook mee eens!
Beperkingen m.b.t. mogelijkheden en/of gebruiken van een volmacht dienen naar mijn idee in de splitsingsakte opgenomen te zijn.
Helemáál mee eens!

Hoe kan het dan dat wij op zo’n heel verschillende mening uitkomen?
Ik heb daar wel een idee over.
De naam ‘vol-macht’ zegt het eigenlijk al. De gemachtigde heeft van de eigenaar het vertrouwen gekregen om namens hem of haar het woord te voeren, te stemmen en alles te doen wat volgens hem/haar nodig is of lijkt, enz. Kortom: naar bevind van zaken te handelen. Het is een balans: de volmachtgever kiest een gemachtigde; de gemachtigde wordt vertrouwd en neemt een stukje verantwoordelijkheid op zich. Dat is alles. Wat er tussen die twee al dan niet wordt afgesproken, gaat het bestuur en de vergadering niet aan. Dat is iets tussen eigenaar en huurder, tussen volmachtgever en -nemer, of in Carla’s voorbeeld: tussen zoon en moeder.
Door echter steminstructies vast te leggen op het formulier (en het bestuur mee-verantwoordelijk te maken voor gehoorzaamheid daaraan) haal je die ‘volle macht’ weg bij de gemachtigde; deze wordt daardoor niet een beetje, maar zelfs ‘vol-onmachtig’.
Zelf kijk ik – als voorbeeld – altijd graag naar de stemprocedures van de Tweede Kamer, het hoogste vertegenwoordigende orgaan in ons land. De casus die jij inbracht over het stemmen-met-instructies bij de Post.nl-aandeelhouders lijkt wel wat op de 2e Kamer.
Elke vergaderweek wordt op dinsdagmiddag begonnen met de regeling van werkzaamheden, gevolgd door het vragenuurtje, gevolgd door… de stemmingen. Die stemmingen gaan dan telkens over debatten die in de week/weken voorafgaand hebben plaatsgevonden. Tijdens die debatten kunnen moties (voorstellen) worden ingediend, waarover pas later wordt gestemd (de enige uitzondering is als er een motie van wantrouwen wordt ingediend, daarover wordt wel meteen gestemd).
Wat is nu het verschil met een VvE-ledenvergadering?
Heel simpel: bij een VvE zit alles in één bijeenkomst: de ALV. Hierin vinden zowel de discussies als de stemmingen plaats. Er zitten geen dagen of weken tussen beraadslaging en stemming (geen ruimte dus voor het aanhouden van moties of nader overleg). Eventuele amendementen moeten ter vergadering – zelfs per agendapunt – worden ingediend, waarna aansluitend wordt gestemd. Daarbij kan de discussie soms een heel andere kant opgaan dan was voorzien, vandaar het voorschrift: ‘handelen naar bevind van zaken’.
Jij schreef o.a.: “In mijn ervaring met vergaderingen van VvE’s zie ik ook dat bij het overgrote deel van de besluiten al een overduidelijke voorkeur van de leden naar voren komt.
Dat doet inderdaad denken aan die aandeelhoudersvergadering van Post.nl/Stibbe waarbij alles al is voorgekookt. En waarbij de volmachtformulieren met alle stemvoorkeuren vooraf bij het advocatenkantoor moeten worden ingeleverd. Als je het (in een VvE-vergadering) zo zou doen, heeft de gemachtigde dus geen enkele rol meer, anders dan het inleveren van een papiertje dat evengoed opgestuurd had kunnen worden.
Erger nog is, dat daarmee ook de vergadering zelf een farce dreigt te worden. Immers:
* de vergaderorde of agenda kan niet gewijzigd worden (ook niet bij motie van orde);
* amendementen kunnen niet meer worden ingediend;
* discussie en overleg worden volstrekt overbodig én zinloos.
Dit alles op straffe van… het niet kunnen meetellen van de ingebrachte ‘volmachten met steminstructie’. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat een stemprocedure ertoe leidt dat volmachten nietig zijn. Maar dat is wel de consequentie als je met steminstructies aan de gang gaat.
Zoals ik het zie is er in deze lijn van denken nog maar één logische, tevens destructieve volgende stap: niet meer vergaderen.
Waarom zouden we ook, als toch alle besluiten al vooraf in beton zijn gegoten?
Toelichting: als de steminstructies van volmachtgevers reeds te voren zijn ingediend, wordt daarmee de ledenvergadering a.h.w. ‘gegijzeld’ door die stemmers-bij-volmacht. Dat kunnen er enkelen zijn, maar ook de meerderheid van de stemmen. En dat lijkt mij nogal in strijd met de vrijheid van handelen van de ALV, het hoogste orgaan van elke VvE.
Wat denk je Rob? Zit hier iets in? 😉