Reageer op: Van wie is de serre? En wie geeft toestemming voor herstelwerkzaamheden

#37811
DikOz
Deelnemer

    Gezien de speciale opzet (bugalows, ringen, eigen grond), is dit wel een VVE volgens een van de modelreglementen (welk jaar) met een splitsingsakte?

    Dan ‘De daken van deze 14 appartement-bungalows vallen NIET onder de gezamenlijke gedeelten. De muren wel.’ Gemeenschappelijk gaat over gebruik en onderhoud, niet over eigendom. Als dit een VVE betreft gebaseerd op bijvoorbeeld modelreglement 1992, dan is het dak wel degelijk gezamenlijk eigendom van de gezamenlijke eigenaars. Wijziging van de daken vraagt dan toestemming van de eigenaars ofwel de ALV, niet van het bestuur. In de splitsingsakte zou kunnen staan dat het onderhoud voor rekening van de eigenaar is.

    Wat betreft de vraag ‘van wie is de serre?’ en het antwoord ‘gemeenschappelijk geworden’ neem ik aan dat dit op natrekking is gebaseerd.
    Ik heb pas een gerechtelijke uitspraak gezien waarin de rechter redeneerde: kan de betreffende zaak weer verwijderd worden zonder dat de oorspronkelijke functie wordt aangetast, eventueel met overblijven van wat resterende gaten? Zo ja, dan is natrekking niet van toepassing. De zaak is dan niet ‘nagelvast’, dus is het privé eigendom.

    Los van de vraag ‘wat voor VVE is dit? en welk reglement geldt?’, een stuk van dak weghalen zonder toestemming van de eigenaar kan natuurlijk niet.