Reageer op: Van wie is de serre? En wie geeft toestemming voor herstelwerkzaamheden

#38339
muis007
Deelnemer

  Ter verduidelijking

  Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen quorum/aantal stemmen
  3. Verzoek om alsnog toestemming te verlenen voor de reeds geplaatste serre/overkapping aan (adres) onder voorwaarde dat de kosten voor de instandhouding en onderhoud van de serre/overkapping en de gevel waaraan of waartegen deze is geplaatst voor rekening van de betreffende appartementseigenaar komen.
  4. Idem voor 2e serre
  5. Idem voor 3e serre (dat zijn onze buren)
  6. Verzoek om alsnog toestemming te verlenen voor de reeds geplaatste serre/overkapping aan (adres) onder voorwaarde dat er een adequate gebruiksovereenkomst met de eigenaren van (adres) wordt afgesloten, waarin onder andere het volgende wordt opgenomen:
  I) de onderhoudsplicht van de buitenmuur van (ons adres) gaat naar de appartementseigenaar van (buren)
  II de appartementseigenaar van (buren) is aansprakelijk voor elke vorm van schade die door of vanwege de serre wordt veroorzaakt, dan wel het gebrek aan goed onderhoud van de gemeenschappelijke delen
  III) de appartementseigenaar van nummer (buren) sluit een adequate verzekering af tegen(toekomstige) schade als gevolg van de serre.
  6a. De appartementseigenaar van (buren) vergoeden de door de appartementseigenaar van (ons adres) geleden schade ter hoogte van (bedrag). Zie bijlage.
  7. Sluiting.

  Er moet gestemd worden over punt 3, 4, 5, 6 en 6a.