Reageer op: Alleen secretaris over – rechtsgeldige beslissingen mogelijk

#39175
Rob
Deelnemer

  BW5:131 lid 1
  Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd.

  Naar mijn idee voorziet MR1973 niet in een bepaling waarin is aangegeven dat er twee of meer bestuursleden zullen zijn, er wordt uitsluitend gesproken over een administrateur en een vervangend administrateur.

  Daarnaast is het, in het geval een bestuur uit meerdere leden bestaat/mag bestaan, aan het bestuur om de rollen voorzitter van het bestuur, secretaris en penningmeester te verdelen.
  Het is dus niet aan de vergadering om die functies te benoemen.

  In jouw geval is de persoon “secretaris” dus inderdaad administrateur/bestuurder en terecht ingeschreven in de KvK.
  Feitelijk is de situatie in jullie VvE dus nu precies hoe de wet/statuten het voorschrijven 😉