Reageer op: Tekenbevoegdheid beheer/bestuur

#39732
Rob
Deelnemer

  Graag advies over het navolgende onderwerp:
  Nieuw bestuur heeft contract met oude beheerder verbroken, nieuw contract met nieuwe beheerder afgesloten als Beheerder/Bestuurder. Overigens zonder ALV uit te schrijven, dus zonder toestemming leden, nieuwe beheerder ingeschreven bij de KVK!!!!.

  Een beheerder die akkoord gaat met een dergelijke werkwijze zou al een rode vlag moeten zijn.
  Dat geldt overigens ook voor het nieuwe bestuur, dat kennelijk geen idee heeft welke bevoegdheden zij hebben.
  Het is aan de vergadering om een overeenkomst op te zeggen dan wel aan te gaan.
  Het bestuur is daartoe niet bevoegd.

  “…De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het incasseren van alle ontvangsten en het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige specificaties en opgaven aan de eigenaars en het bestuur, zoals een en ander nader zal worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst – op te dragen aan een door haar aan te wijzen administratief beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen.”

  Een beheerder kan uitsluitend ook bestuurder zijn als deze ook als zodanig door de vergadering is benoemd.
  Als dat niet het geval is mag hij ook niet als bestuurder bij de KvK ingeschreven staan.