Reageer op: Penningmeester geeft zonder overleg opdrachten

#40692
Harry Tresoor
Deelnemer

  @Rob, sorry, dit is weer notariële geheimtaal, dus ik lees het misschien verkeerd.

  Onze Akte van Splitsing is gebaseerd op het “modelreglement dat is vastgesteld bij een akte verleden op zeventien januari tweeduizend zes (2006) voor mr. A.G. Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam. Een afschrift van deze akte is ingeschreven in de openbare registers (destijds Amsterdam) op achttien januari tweeduizend zes in register 4, deel 19399, nummer 166.”. Dit model kun je gewoon googelen, maar er is nu ook een recenter model.

  In artikel 15.4 van dit model is sprake van “één procent” van de verzekerde herbouwaarde. In onze splitsingsakte is dat aangepast:

  Artikel 15
  In het vierde lid dient in plaats van “één procent” gelezen te worden “drie promille” en in plaats van “rekening”, “bank- of andere rekening”.

  Dit was in 2013 nog zonder enige ALV of MJOP. Ik zag dit pas later en ik ga niet meer klagen. We zijn toen overvallen door een vastgoed cowboy. Met unanieme ALV besluiten trekken we alles weer recht wat krom zit.