Reageer op: Oversluiten verzekering AFM?

#489
Rob
Deelnemer

  Als een beheerder van een VvE voor of namens de vereniging van eigenaars bemiddeld bij het afsluiten van verzekeringen [opstal, glas, WA, etc. etc.] of andere financiële producten kan dat alleen nog maar als de beheerder beschikt over een vergunning voor het bemiddelen van verzekeringen van de Autoriteit Financiële Markten [AFM].
  Wanneer is er sprake van bemiddeling door de beheerder van de VvE?
  • Het als tussenpersoon tot stand brengen van verzekeringen ten behoeve van de VvE. In de praktijk betekent dit dat wanneer de beheerder meer doet dan
  alleen de Naam, Adres en Woonplaats gegevens doorgeven aan de verzekeraar er sprake is van bemiddeling.
  Het doorgeven van gegevens van de VvE wordt door de A.M.F. niet gezien als bemiddeling.
  • Het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering.
  Hierbij kan gedacht worden aan het innen van de verzekeringspremie of het begeleiden van schadeafwikkeling.
  De Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder voor wat betreft de uitvoerende taken van de beheer der inzake verzekeringen. Het bemiddelen in verzekeringen zonder vergunning van de AMF is in strijd met de wet en leiden tot een bestuurlijke boete.
  Beheerder hebben de keuze om zelf te bepalen of zij in aanmerking wensen te komen voor een vergunning van de AMF of het beheer en de schadeafwikkeling niet meer uit te voeren en over te laten aan het bestuur van de VvE.
  De eisen met betrekking tot een vergunning van de AMF liggen op het gebied van deskundigheid en vakbekwaamheid en het opstellen van gedragsregels.
  Verbonden bemiddelaar
  Als een beheerder voor slechts één verzekeraar wil bemiddelen kan er sprake zijn van een “verbonden bemiddelaar” . Ook als verbonden bemiddelaar worden
  aan de beheerder eisen gesteld betreffende vakbekwaamheid en een aantal gedragsregels. De beheerder dient zich aan te melden als verbonden bemiddelaar bij de AFM die een doorlopend toezicht op de beheerder zal uitoefenen.
  Ook voor de verbonden bemiddelaar geld dat geen premies van VvE’s kunnen worden geïnd en schade afwikkeling kan plaatsvinden.

  Bron: AFM