Reageer op: Is het noodzakelijk/wenselijk dat er een nieuw modelreglement komt?

#5401
William
Bijdrager

Hoi Bob en Rob,
Rob, je begrijpt mijn gedachtegang. Je voorbeeld met de quorumeis is precies wat ik bedoel. Zo kan men wat mij betreft alle voorschriften omtrent ALV’s algemeen bindend verklaren; De oproeptermijn, de wijze van uitnodigen/volmachten/agenderen, notulen e.d. Aanvullend op jouw citaat:
citaat:
“… 4.4 Het appartementsrechtelijk procederen dient in de wet gestroomlijnd te worden, zodat met één soort procedure bij één soort rechter geprocedeerd kan worden. Ook de termijnen die gelden voor de verschillende procedures, zijn nu verschillend en zouden gelijk getrokken moeten worden.”