Reageer op: De Vereniging van Eigenaars (VvE) en (al) haar "Voorzitters".

#5446
Rob
Bijdrager

Je zou denken dat een bedrijf dat houvast geeft aan het waarborgen van kwaliteit er alles aan zal doen om de juiste benamingen te gebruiken wanneer het gaat om organen binnen de VvE.
Of toch niet,  ………. ook SKW certificatie kent gewoon een “voorzitter van de VVE”
citaat BRL 5013
“… 4.3 Voorzitter en Bestuur van de Vereniging van Eigenaars
De Vereniging van Eigenaars kent een voorzitter. De voorzitter van de VvE kan in bepaalde situaties een taak hebben naast de bestuurder, bijvoorbeeld indien spoedeisend onderhoud noodzakelijk is ter hoogte van een bedrag hoger dan opgenomen in respectievelijk de Splitsingsakte, de goedgekeurde begroting of in de volmacht van de bestuurder. In een dergelijke situatie kan het Splitsingsreglement bepalen dat het bestuur toestemming dient te vragen aan de voorzitter en in andere gevallen aan de ‘Vergadering van Eigenaars’. Tevens heeft de voorzitter naast de bestuurder(s) de bevoegdheid om
een ‘Vergadering van Eigenaars’ uit te schrijven. Ter voorkoming van belangenverstrengeling dienen de functies van voorzitter en bestuurder helder gescheiden te zijn. Voor het certificaat worden derhalve de volgende eisen gesteld:
4.3.1.
De voorzitter van de VvE en bestuurder(s) van de VvE mogen niet één en dezelfde persoon zijn noch tot hetzelfde huishouden behoren indien de VvE uit negen (9) of meer appartementen bestaat.”