Reageer op: Vaststelling definitieve VvE-bijdrage n.a.v. jaarrekening

#5541
William
Bijdrager

Mogguh Colin,
zo verwarrend is het niet 🙂 . Lees bijvoorbeeld artikel 28 van MR1992 maar eens, met name lid 3.
Een eigenaar is verantwoordelijk voor de kosten gemaakt in de periode dat deze eigenaar is. Dus als in juni 2017 blijkt dat er over boekjaar 2016 meer kosten zijn gemaakt dan dat begroot is, zullen deze naar rato moeten worden geïnd (dus 50/50 in jouw voorbeeld bij een overdracht op 1 juli 2016).
In de praktijk heb ik overigens nog nooit meegemaakt dat een overschot op de begroting wordt gerestitueerd aan de eigenaars, de vergadering besluit vrijwel altijd het overschot toe te voegen aan de reserve. Anderzijds heb ik slechts tweemaal meegemaakt dat een tekort werd aangezuiverd, de andere keren werd dit ten laste van de reserve gebracht.