Reageer op: voorstel voor overdekte fietsenstalling

#578
Colin
Deelnemer

    Ja, als het om een klein groepje hardleerse eigenheimers gaat dat per se op kosten van de VvE een aparte stallingsfaciliteit voor fietsen wil afdwingen, dan heeft dat weinig meer te maken met het algemeen belang. Temeer daar iedereen al over een berging beschikt. Een verzoek om een dergelijk besluit door de rechter te laten vernietigen, acht ik kansrijk.