Reageer op: Nieuwe beheerder contracteren buiten de ALV

#5809
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

Beste Tenr,
Nee, ik zeg niet dat je als bestuur hoopt op……enz. Ook ga ik even, sorry, niet mee met je redenering betreffende de misschien wat minder welbespraakte leden, wie wel of niet in aanmerking kan komen om een appartement te kopen, en wat daar allemaal aan ten grondslag kan liggen. Dat staat buiten de discussie m.b.t. het machtigingsvraagstuk.
Lees artikel 36 van het Modelreglement 1992.
Dit artikel ligt in de lijn van artikel 5:127 lid 1 van het Burgerlijk wetboek. En gaat dus over wie de bevoegdheid heeft de vergadering van de VvE bij te wonen.
De bevoegde ( je vriend in dit geval ) kan een ander ( jou ) of wie dan ook ( lid of geen lid van de VvE ) machtigen om namens hem de rechtshandelingen te verrichten. ( het woord te voeren en te stemmen )
En ja, dat betekent niet dat je vriend ( de bevoegde ) vervolgens niet zelf naar de vergadering mag komen. ( privatieve werking ) Echter wanneer hij wel naar de vergadering komt, dan passeert hij daarmee jou, als gevolmachtigde,  en voert hijzelf het woord en handelt vanuit zijn bevoegdheid.
En ja, het is toegestaan dat een lid van de VvE zich laat vertegenwoordigen door een jurist of een accountant. Hij/zij mag die jurist of accountant vergezellen. Wanneer deze situatie zich voordoet dan mag je ervan uitgaan dat er sprake is van een zwaarwegend belang.
Het argument, de eigenaar heeft er niet zoveel verstand van, of hij/zij kan geen goede woorden vinden of durft niet te spreken…..dus doe ik het woord, en dat mag ik want ik heb een machtiging, is onjuist.
Met vriendelijke groet.
Carla.