Reageer op: Uitbreiding terras/reactietijd bestuur/onderhoudscommissie

#593
Ann Mail
Deelnemer

    Beste Rob, dank voor de snelle reactie. De terrassen en de tuin zijn volgens de Akte van Splitsing gemeenschappelijk. De buurvrouw heeft het terras moeten terugbrengen in oorspronkelijke staat. Dat heeft ze maar ten dele gedaan en dus niet cf afspraak.
    Ingeval ze ‘uitbreiding van het terras’ op de agenda laten plaatsen dan zal ik onderstaand deel uit een artikel van Mr. J.B.C. Tummers en prof. mr. R.F.H. Mertens ter sprake brengen t.w.: “Ondanks de symbiose tussen verenigingsrecht en goederenrecht in het appartementsrecht dient bij ieder te nemen besluit met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te worden beoordeeld of er sprake is van een voornemen tot een daad van beschikking of een voornemen tot een daad van beheer. Het criterium hiervoor is of de akte van splitsing na het besluit geen juist beeld meer geeft van de omvang van de rechten (en verplichtingen) van de appartementsgerechtigden. Daarvan is onzes inziens in ieder geval sprake als de rechten van sommige appartementseigenaars worden verminderd, waartoe voldoende is dat een inbreuk wordt gemaakt op bepaalde voordelen die appartementseigenaars op basis van de feitelijke situatie hebben, zoals deze ook in de akte van splitsing en de splitsingstekening is geformaliseerd (zoals ongehinderd zicht over een dak of het ontbreken van geluiden van bovenbewoners). Van een zodanige situatie is onzes inziens eveneens sprake als aan één of meer eigenaars structurele additionele rechten worden toegekend. In een zodanig geval is er sprake van beschikkingsdaden en is de VvE niet bevoegd zodat de appartementseigenaars die zich met een zodanig besluit niet kunnen verenigen dienen te worden beschermd door aan een zodanig besluit de vereisten te stellen van artikel 5:139 BW: de vereisten voor de wijziging van de akte van splitsing”.
    Zou je me ook nog een reactie willen geven op de overige vragen, t.w. ‘Reactietijd VvE voorzitter’ en ‘Onderhoudscommissie’? Dank daarvoor.