Reageer op: is een CV van een kandidaat bestuurslid toegankelijk voor alle leden?

#6071
Carla
Deelnemer

    Dat klopt, @ William. Ook binnen onze VvE is het al jaar en dag de gewoonte dat bestuursleden een kandidaat op het oog hebben en die gaan benaderen. Daar kan natuurlijk een nee op volgen en in het gunstigste geval een ja. Deze persoon wordt dan voorgesteld aan de leden als kandidaat en wordt benoemd. ( nog nooit zei de VvE , nee )
    Toch ook de animo voor een bestuursfunctie is laag, uiterst laag. Dat zelf benaderen, daar ben ik mee gestopt. We zijn momenteel met 4 bestuursleden. Dat moet een oneven aantal zijn. Maar het is ook een beetje zot om tegen één van de vier te zeggen dat hij/zij op moet stappen, vanwege het even aantal. Dus vragen wij de leden in te stemmen met het huidige aantal en meteen de oproep om nieuwe bestuursleden. Er komt niemand uit de hoge hoed. Helaas. Ondanks het feit dat er op gewezen wordt dat de huidige bestuursleden ook niet eeuwig blijven zitten en het voor de continuïteit belangrijk is dat er leden bij komen.
    Het huidige bestuur doet er alles om het onder de aandacht te blijven brengen. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van allen die lid zijn van de VvE en niet van het bestuur om haar geleding te blijven voorzien van kandidaten.
    Voor als nog is het visioen van een extern bestuur, incl. alle kosten daaraan verbonden nog niet doorgedrongen tot de leden. Wanneer er geen aanmeldingen komen, zal dat toch het voorland worden, vrees ik.