Reageer op: ALV te laat gepland

#847
Rob
Deelnemer

    Inderdaad niet meer relevant, maar nog wel interessant.
    Vraag blijft namelijk, waaróm er een tweede vergadering wordt gehouden.
    Precies zoals Bob in zijn laatste zin aangeeft kunnen alleen de zaken die buiten het genoemde artikel vallen doorgeschoven worden naar een tweede vergadering.
    Wanneer er, zoals eigenlijk in veel VvE vergaderingen van dergelijke zaken geen sprake is had men ondanks uw afwezigheid gewoon besluiten kunnen nemen.
    Uiteraard had u dan naar de rechter kunnen stappen om die besluiten over de jaarrekening, begroting, decharge e.d. te laten vernietigen omdat de ALV te laat gehouden is, maar dat wil niet zeggen dat een rechter alleen om die reden daarin mee zal gaan, precies zoals Bob weer aangegeven heeft in zijn reactie van 8 juni.