Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#901
Carla
Deelnemer

  Dag Bob en Rob,
  In antwoord op de vragen van @ Bob:
  * Ja, de bovengrondse parkeerplaats is een appartementsrecht. Eigendom van verzoeker.
  * Is verkregen in 2009
  * Het hek is geplaatst in 2006 omdat er veel hinder werd ondervonden door jongeren die ( zonder hek ) heel makkelijk het gebouw konden betreden. Wat ook regelmatig gebeurde. Gaf een sterk gevoel van onveiligheid.
  * Er was geen enkel bezwaar. Vanzelfsprekend gezien het voorgaande.
  Tja….dat kantonrechters tot verschillende uitspraken komen ( Nieuwjaarsreceptie ) kan, zo blijkt, omdat kantonrechters enige interpretatievrijheid hebben. ( meen ik wel eens gelezen te hebben )
  Reactie op @ Rob:
  Dank voor je reactie Rob.
  Stel je voor dat er een slot in komt met alleen voor de twee betrokkenen een sleutel. Dan komt je in de ‘rubriek alleenrecht’. Het verlenen van het gebruik van een gemeenschappelijke zaak aan uitsluitend twee eigenaars. Dat kan, maar dan komen er weer andere ‘haken en ogen’aan te pas. ( tijdelijkheid of niet, overgang rechten naar nieuwe eigenaars bij verkoop of niet, wie is waarvoor verantwoordelijk, onderhoud, enz ) Het gehele hek, incl. de deur blijft nu eigendom van de VvE, dus ook het onderhoud en eventuele vervanging in de toekomst.
  Er zijn meerdere parkeerplaatsen aldaar. Allen als appartementsrecht bij de begane grondwoningen. De parkeerplaatsen zijn allen normaal te bereiken. ( via de openbare weg ) Enkele eigenaars kunnen de parkeerplaatsen bereiken via hun eigen tuin. Anderen moeten even omlopen. Voor de twee verzoekers is dat een klein stukje verder om lopen.
  Je zegt:
  ” Als ik het goed begrijp komt het er bijna op neer dat de ALV alle verzoeken van eigenaren bijna maar moet inwilligen om niet verzeild te raken in juridische procedures uit angst omdat men via de rechter een vervangende machtiging kan vragen.”
  Dat vind ik een ongefundeerde angst. Nergens voor nodig wanneer er goed gewikt en gewogen ( redelijkheid en billijkheid ) voordat er besloten wordt door de VvE.
  Het is niet ondenkbaar, wat je zegt:
  “Het is omgekeerd natuurlijk ook altijd mogelijk dat een eigenaar, die bijvoorbeeld door het nieuwe hek extra geluidsoverlast of andere hinder zou ondervinden naar de rechter stapt omdat hij het weer niet eens zou zijn met het besluit om toestemming te verlenen.”.
  Want het nu nog onbegaanbare pad, loopt langs de gevel van een ander appartement van ons complex.
  De betreffende eigenaar heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen een afsluitbare deur. ( wel tegen betaling uit de algemene middelen )
  Vooralsnog zie ik hier ook geen problemen ontstaan. Mede omdat er de praktijk zal uitwijzen dat geen andere eigenaars er gebruik van zullen gaan maken.
  Hopelijk wat meer inzicht nu in de casus.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.