Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#999
Bob
Deelnemer

  Hi Carla,
  Wat mij betreft durf ik te betwijfelen of het ook maar iets met “voordeel trekken” te maken heeft. Artikel 38 lid 8 is niet van toepassing, er is immers geen sprake van “verbouwing”, noch van het “aanbrengen van nieuwe installaties”, noch van het “wegbreken van bestaande installaties”. Het is een besluit tot verfraaiing. Je geeft zelf al aan “B: Nee dat is niet te registreren als zijnde onderhoud”.
  Onderkanten van betonnen balkons hebben slechts onderhoud nodig wanneer er sprake zou zijn van betonrot, en daar is het aanbrengen van een kleurtje zeker geen oplossing voor. Kleur aanbrengen is zuiver cosmetisch en dus nooit “onderhoud”.
  Nu het om kosten gaat die niet het onderhoud betreffen grijp ik terug op artikel 3 van het MR 1992. De kosten zijn, met de gegevens die jij aandraagt, niet te relateren aan leden a. en b. van artikel 3. Daarmee kunnen deze kosten nimmer ten laste komen van “alle eigenaars” (de VvE). Ook artikel 3.j. biedt de verzoekers geen soelaas. Dat artikel ziet immers op het belang van “alle” eigenaars. Je geeft zelf al aan dat het diverse (lees veel) eigenaars absoluut niets zal kunnen schelen omdat ze er niet eens naar kunnen kijken (anders dan vanaf de straat).
  Géén belang van ALLE eigenaars, en geen kosten die elders in artikel 3 zijn onder te brengen, ergo geen kosten voor de VvE.
  Je zou het mijns inziens hooguit kunnen toestaan aan verzoekers “die meer kleur in hun leven wensen” om onderkanten van gemeenschappelijke zaken te “verkleuren” (zie in dit verband de artikelen 9 lid 2, artikel 12 lid 2 juncto artikel 14 van het MR 1992).
  Met vriendelijke groet,
  Bob