Reageer op: Bestuur, beheer en toezicht in de VvE

#3389
Matthijs_ZH
Bijdrager

Ik heb toch ook maar even (nou ja, ‘even’ ; -) de hele uitspraak gelezen, waarmee deze draad werd begonnen.
De door mij opgemerkte verwarring van definities is door het hele document heen merkbaar. Maar helemaal aan het eind van de kantonrechterlijke dwaling overweging wordt het zelfs gênant:

5.10 [X] merkt in de door haar overgelegde stukken tevens op dat blijkens de splitsingsakte en het modelreglement het bestuur bestaat uit één (rechts)persoon, maar dat het bestuur van de VvE bestaat uit meerdere bestuursleden, namelijk VVE Management NH en de heren [C] , [A] en . De kantonrechter volgt [X] in haar standpunt dat op grond van de splitsingsakte en het modelreglement bij de onderhavige VvE niet meerdere bestuurders kunnen worden benoemd. Echter naar het oordeel van de kantonrechter is dit ook niet gebeurd. Uit praktische overwegingen is een besluit genomen in de vergadering van 10 maart 2015 om uit de leden een aanspreekpunt te kiezen voor VVE Management NH, die een ‘dagelijks bestuur’ vormen. In de vergadering van 12 november 2015 is dit naar het oordeel van de kantonrechter verduidelijkt. Uit de notulen van deze vergadering blijkt dat de heren [C] , [A] en fungeren als ogen en oren ter plaatse en zitting nemen in een Commissie van Toezicht. In overeenstemming met de splitsingsakte en het modelreglement wordt het bestuur dan ook gevormd door VVE Management NH.
5.11.  De conclusie is dat de kantonrechter de verzoeken van [X] zal afwijzen.
5.12. De proceskosten komen voor rekening van [X] , omdat zij ongelijk krijgt.

Hier maakt de kantonrechter er echt een potje van.
De ‘heren [C], [A] en ‘ zijn ineens geen (deel van het) ‘bestuur’ meer, maar slechts:
*  een ‘aanspreekpunt’ voor de beheerder”
* een ‘dagelijks bestuur’
* ‘ogen en oren ter plaatse’
* leden van een ‘Commissie van Toezicht’
Ook door de hele tekst heen is zichtbaar dat deze kantonrechter geen benul heeft van het verschil tussen een bestuurder/beheerder en een bestuur (met leden en een voorzitter).
In 5.10 komt hij met een vierledige smoes als uitvlucht.
Mevrouw [X] had hier wel degelijk een punt.