VvE-besluit ook gedeeltelijk vernietigbaar

In een uitspraak van 6 november 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, bepaald dat een besluit van een vereniging van eigenaren (VvE) ook gedeeltelijk kan worden vernietigd. De mogelijkheid tot gedeeltelijke vernietiging van een overeenkomst (bijvoorbeeld in geval van dwaling) staat in de wet. Maar nu is bepaald dat ook VvE-besluiten partieel kunnen worden vernietigd en voor de rest in stand kunnen worden gelaten. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt de beschikking van de kantonrechter (zaaknummer 6903949, niet gepubliceerd).

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

VvE verbiedt short stay

In deze zaak was het volgende aan de hand. Binnen de VvE in kwestie is het al decennialang gebruikelijk dat de appartementseigenaren hun woningen als short stay accommodatie aan toeristen verhuren. Op enig moment heeft de VvE besloten dat het met die praktijk afgelopen moest zijn omdat – volgens de VvE – verhuur aan toeristen in de splitsingsakte verboden zou zijn. Of dat zo is, is de vraag, en daarover loopt ook een procedure. Hangende die procedure heeft de VvE besloten om commerciële verhuur aan toeristen nog enige tijd te gedogen, mits door de verhuurders aan bepaalde en vrij strenge voorwaarden zou worden voldaan.

VvE besluit onredelijk?

De verzoekers in deze zaak hadden belang bij het door de VvE bij besluit uitgesproken gedoogbeleid. Vooral als later zou blijken dat commerciële verhuur inderdaad verboden zou zijn, stelde het gedoogbeleid hen in staat om hun appartementsrechten nog enige tijd te kunnen blijven verhuren aan toeristen. Maar, de voorwaarden waaronder de VvE bereid was tot gedogen waren volgens verzoekers onredelijk. Zo werd aan een van de eigenaren namelijk de bevoegdheid toegekend om het volledige beheer van de commercieel verhuurde appartementen uit te oefenen. Die eigenaar, zelf hotelexploitant, kreeg zo een monopoliepositie.

Lexys VvE Advocaat

Advocaat vraagt partiële vernietiging besluit

Verzoekers hebben de rechtbank daarom gevraagd om het besluit gedeeltelijk te vernietigen. Zij hebben via hun advocaat gevraagd om het besluit voor wat betreft het gedogen van de commerciële verhuur in stand te laten, maar om het uitsluitend ten aanzien van de in hun ogen te strenge bepalingen te vernietigen. De rechter is met die redenering meegegaan. Verzoekers hoefden de monopoliepositie die de hoteleigenaar zou krijgen als gevolg van het besluit niet te accepteren. De kantonrechter meent daarom met verzoekers dat (onder meer) dit gedeelte van het besluit onredelijk is en vernietigt het besluit vervolgens gedeeltelijk.

Besluit VvE deels in stand gelaten

Het gevolg is dat het besluit voor het overige dus in stand blijft. Dat betekent dus ook dat de gedoogconstructie blijft bestaan en dat het verzoekers vrij staat om hun appartement commercieel te blijven verhuren.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 4 december 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.