VvE-reserves en belastingaangifte

In box-3 moeten belastingplichtigen het totaal van hun spaargeld en beleggingen opgeven. De belastingdienst rekent ook het aandeel in de reserves van de Vereniging van Eigenaars (VvE) tot spaargeld van de belastingplichtige. Daarom moeten VvE-leden dit aandeel opgeven in box-3. In dit artikel treft u een aantal tips voor het opgeven van het juiste bedrag.

Omvang vermogen voor aangifte box-3

Om het juiste bedrag op te geven, heeft u de jaarrekening van het voorgaande boekjaar nodig. U dient namelijk uw aandeel in het vermogen op 1 januari van het belastingjaar op te geven, daarover geeft de balans van het jaar daarvoor uitsluitsel. Het gaat vervolgens niet alleen om de reserve groot onderhoud, maar om het gehele vermogen van de VvE. Dit betekent dat u alle reserves (bijvoorbeeld Reserve groot onderhoud, Reserve lift, en Reserve tuinonderhoud) bij elkaar op moet tellen. Bijvoorbeeld:

Totaal reservefonds berekenen
Reserve dak €25.000,–
Reserve gevels €34.000,–
Reserve algemeen €15.000,–   +
Totaal reservefonds €74.000,–

Berekening aandeel reservefonds VvE

Vaak zorgt de VvE-beheerder voor een overzicht van het aandeel in het reservefonds van de VvE, maar mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u het totaal aan VvE-vermogen delen door alle breukdelen (bijvoorbeeld 4), vermenigvuldigd met uw breukdeel in de VvE (bijvoorbeeld 1). Wat de breukdelen precies zijn, leest u in de akte van splitsing. Een voorbeeld:

Aandeel in reservefonds berekenen
Totaal reservefonds: €74.000,–
/ gedeeld door: Totaal breukdelen: 238
* vermenigvuldigd met: Uw breukdeel: 15
Aandeel in reservefonds: (74.000 / 238 * 15): €4.663,87

Heffingsvrij vermogen

Indien uw totale vermogen, dat wil zeggen het aandeel in het reservefonds van de VvE plus andere beleggingen en spaargelden, onder het heffingsvrij vermogen blijven, dan hoeft u geen aangifte van uw aandeel in het reservefonds van de VvE te doen. Op de website van de belastingdienst treft u meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting, de hoogte van het heffingsvrij vermogen en de aangifte box-3.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 4 maart 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

7 reacties over “VvE-reserves en belastingaangifte

 1. C. van der Toom schreef:

  Aan dhr./mevrouw,
  Woon sinds 1993 in een appartementencomplex, mijn vermogen kwam lange tijd niet boven de drempel uit en heb mijn aandeel in de VVE kas nooit opgegeven. Echter laatste jaren komt het wel iets boven de drempel uit, maar heb dat nooit opgegeven, ben mij daar nu pas van bewust. Moet dat nu wel gaan doen, over hoeveel jaren moet ik dat met terugwerkende kracht gaan doen? En heb ik daar alle financiele jaarverslagen van nodig?

  Graag hoor ik van U,
  Met vriendelijke groet,
  C. van der Toom

  1. mevr. Verschure schreef:

   U hoeft zelf geen actie te ondernemen over voorgaande jaren.

 2. Geachte heer / mevrouw Van Der Toom,
  We moeten u aanraden dit voor te leggen aan de Belastingdienst. Via het gratis telefoonnummer 0800-0543 wordt u nader geïnformeerd.
  Indien aangifte met terugwerkende kracht volgend de Belastingdienst nodig heeft, heeft u voor ieder jaar dat u alsnog uw vermogen moet opgeven de jaarstukken van de VvE van het voorafgaande jaar nodig.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 3. T. Bosgraaf schreef:

  Moet en zo ja hoe neem je een exploitatierekening mee in de berekening van het aandeel in het vermogen van de VvE .
  Bijvoorbeeld met deze getallen op de balans per 31-12:
  EV 15.000,-
  Kortlopende schulden 2.500,-
  Exploitatietekort 3.500,-
  Totaal 14.000,-

 4. H. Visser schreef:

  Diverse artikelen en verwijzingen zijn op dit forum hopeloos achterhaald; tot zelfs de tekst: hiervoor hebt u uw belastingaangifte 2012 nodig. Het lijkt me goed om e.e.a. te actualiseren; zie mijn opmerking.

 5. Roel schreef:

  Goedendag. bedankt voor uw opmerking. Dit is aangepast.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.